English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NOTA BIOGRAFICZNA     TEKSTY


MAGDALENA RABIZO-BIREK

Urodzona w 1964 r. w Kamieńsku. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1989 r. pracuje w szkolnictwie wyższym, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się krytyką literacką i krytyką sztuki. Jest autorką wstępów do katalogów (m.in. Katedra Rzeszowska) oraz haseł biograficznych i problemowych dotyczących życia artystycznego w Encyklopedii Rzeszowa. Jest redaktor naczelną kwartalnika literacko-artystycznego "Fraza". Opublikowała dwie książki: Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991-1996 (1998) i Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego (2002). Była kuratorką krajową polskiej reprezentacji na V Międzynarodowym Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty "Srebrny Czworokąt" Przemyśl 2003 i członkinią jury konkursu. Na zaproszenie Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu przygotowała koncepcję autorskiej wystawy z cyklu "Artefakty 3" pt. Bez końca o człowieku, która na przełomie 2003 i 2004 r. była prezentowana w sześciu galeriach Polski Południowo-Wschodniej (Przemyśl, Sandomierz, Krosno, Gorlice, Tarnów i Rzeszów). Była uczestniczką IV Forum Malarstwa Polskiego Lesko 2004 "Ecce Homo", współautorką jej koncepcji i współredaktorką "Zeszytu nr 5" (wraz z Kamillą Nielek-Zawadzką). Laureatka Nagrody Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto) za r. 2004. Mieszka w Rzeszowie.


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006