English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY


PIOTR KLUGOWSKI

Urodził się 25 kwietnia 1960 r. w Kowalewie Pomorskim. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego uzyskał w 1985 roku. Od tego czasu pracuje w Zakładzie Malarstwa, obecnie na stanowisku profesora. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Od 2005 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1985 roku zorganizował 20 wystaw indywidualnych.
Ważniejsze wystawy indywidualne: 1989 - Galerie Deutsches Theater in Göttingen (Niemcy); 1991 - BBK Galeria Oldenburg (Niemcy); 1991 - Galeria Perspektive Wilhelmshaven (Niemcy); 1992 - BWA Toruń; 1994 - PWSSP Gdańsk; 1999 - Galeria Sztuki Współczesnej Włocławek; 2001 - Künstlerforum w Jever (Niemcy); 2004 - BWA Olsztyn; 2005 - Galerie in Rathaus Greifswald (Niemcy); 2006 - Akademia Umeni Banska Bystrica (Słowacja).
Brał udział w ponad 70 wystawach zbiorowych, środowiskowych, ogólnopolskich i prezentacji sztuki polskiej za granicą.
Ważniejsze wystawy zbiorowe: 1985 -Młodzi na rzecz pokoju - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny BWA Toruń; 1986 - XII Ogólnopolski Konkurs Malarski na Obraz im. J. Spychalskiego, BWA Poznań; 1987 - "Professoren und Ihre Schüler" Göttingen (Niemcy), VII Ogólnopolska wystawa malarstwa, rzeźby i medalierstwa "Przeciw wojnie", Muzeum na Majdanku, 1987 - IV Quadriennale drzeworytu i linorytu polskiego BWA Olsztyn, VI Ogólnopolski konkurs graficzny im. J. Gielniaka Jelenia Góra, XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski na Obraz im. J. Spychalskiego BWA Poznań; 1988 - "Arsenał 88" Ogólnopolska wystawa plastyki młodych Warszawa; 1989 "Polnische Impression" wystawa malarstwa - Göttingen (Niemcy); 1993 - "Kobieta w sztuce" Ogólnopolski konkurs malarski BWA Bydgoszcz; 1997 - V Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek'97 Lublin, III Ogólnopolskie Biennale Małych Form Malarskich Państwowa Galeria Sztuki "Wozownia" Toruń, "Triennale z martwą naturą" Ogólnopolski Konkurs Malarski BWA Sieradz; 2001 "Miteiander" Bund Bildender Künstler und Gäste, Jahresausstellung Wittmund, VII Ogólnopolska Wystawa "Muzyka w malarstwie" Tychy, 2001 - III Triennale Autoportretu, Muzeum Sztuki Współczesnej Radom; 2003 - Kunst aus Thorn, Thorner Künstler der zweiten Hälfte des 20. JH., Malerei, Zeichnung, Graphik, Photographie, Altes Rathaus Göttingen (Niemcy).
Za malarstwo i działalność artystyczną otrzymał kilkanaście nagród w ogólnopolskich i środowiskowych konkursach plastycznych, m.in. 1988 - II nagroda w dziedzinie malarstwa w II Ogólnopolskim konkursie na dzieło plastyczne im. Bronisława Jamontta pt. "Impresje polskie" Toruń; 1997 - nominacja do nagrody w II Triennale Autoportretu Radom' 97, 1998 - I nagroda za malarstwo w konkursie na malarstwo, grafikę i rysunek roku Toruń; 1998 - I nagroda za rysunek w konkursie ZPAP "Dzieło Roku 1997" Toruń. Otrzymał również nagrody i wyróżnienia Rektora UMK za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną (1987, 1990, 1991, 2005, 2006).
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Okręgowego w Toruniu, Galerii Sztuki Współczesnej "Wozownia" w Toruniu, Zbiorach Graficznych Biblioteki UMK w Toruniu, Muzeum Sztuki na Majdanku w Lublinie, Muzeum w Grudziądzu, Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Kolekcji darów dla Jana Pawła II na Watykanie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, USA.


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006