English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   


Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

POPRZEDNIE EDYCJE FORUM


W dotychczasowych edycjach Forum uczestniczyli:
I Forum: Janusz Karbowniczek, Włodzimierz Łajming, Arika Madeyska, Grzegorz Pabel, Jan Pręgowski, Kazimierz Rochecki, Marek Sapetto, Bogdan Wegner, Bogdan Wojtasiak, Adam Wsiołkowski oraz teoretycy sztuki: Wiesław Banach, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lechosław Lameński, Renata Rogozińska.

II Forum: Grzegorz Bednarski, Tadeusz Boruta, Andrzej Guttfeld, Stanisław Kortyka, Włodzimierz Mazanka, Ewa Pełka, Kazimierz Rochecki, Jacek Rykała, Jacek Wojciechowski oraz Adam Wsiołkowski.

III Forum: Stanisław Batruch, Piotr Błażejewski, Anna Bochenek, Aldona Mickiewicz, Franciszek Maśluszczak, Józef Panfil, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Stanisław Tabisz, Lech Wolski, Piotr Wójtowicz oraz teoretycy sztuki: Jerzy Brukwicki, Magdalena Hniedziewicz, Wiesław Smużny.

IV Forum: Stanisław Baj, Stanisław Białogłowicz, Jarosław Bauć, Tadeusz Boruta, Edward Baran, Janusz Rafał Głowacki, Leon Michna, Kazimierz Rochecki, Stanisław Rodziński, Marek Szary, Elżbieta Wasyłyk oraz teoretycy sztuki: Magdalena Rabizo-Birek, Kamilla Nielek-Zawadzka, Magdalena Hniedziewicz, ks. Bogumił Gacka, Jerzy Brukwicki, Danuta Wróblewska, Piotr Głowacki, a także wielu innych zaproszonych gości, którzy swoją twórczą obecnością włączali się w przebieg spotkań forum.

Więcej informacji:
http://www.fundacja.talens.pl


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006