English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   


Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

ISTOTA RZECZY
STANISŁAW BIAŁOGŁOWICZ


Fryderyk Hunia we wstępie do katalogu wystawy "Natura Natury", zorganizowanej przez Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie w 1992 roku, rozpoczął swój tekst od słów: "W losie malarza tkwi coś z postawy owego chińskiego twórcy, który kochał bardziej Obrazy Rzeczy niż Rzeczy Same", natomiast Werner Hofmann w tekście Fascynacja obrazem zauważa, że ,,Van Gogh i Mondrian uosabiają rozdarcie, jakie w... (czytaj więcej...)
MARTWA NATURA
ŁUKASZ HUCULAK


Fizyka wiąże istnienie czasoprzestrzeni z istnieniem materii, filozofia po prostu z istnieniem czyli bytem. Tak czy inaczej, niemożliwa jest czasoprzestrzeń pusta. Tłumaczy to Miłosz: "(...) tam gdzie nie ma stosunku pomiędzy punktem A i punktem B nie ma przestrzeni. Innymi słowy, poza obrębem wszechświata nie ma przestrzeni nieskończenie rozciągłej (...) ani czasu. Wieczność nie jest linią przedłużającą się w nieskończoność"... (czytaj więcej...)
PRAGNĄŁEM, ABY RZECZY MÓWIŁY ZAMIAST MNIE
JANUSZ KACZMARSKI


Inicjację w świat sztuki zawdzięczam Stanisławowi Szczepańskiemu, malarzowi i teozofowi - profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pod jego opieką studiowałem przez dwa semestry, których znaczenie trudno przecenić.
Dużym przeżyciem stał się wyjazd ze zrujnowanej Warszawy na dalsze studia do Petersburga, ale prawdziwie oszołamiająca była możliwość bezpośredniego kontaktu z wielkim malarstwem europejskim w Ermitażu. Nieco póYniej zetknąłem się z nieznaną... (czytaj więcej...)
PRZEDMIOTY W PRZESTRZENI OBRAZU
PIOTR KLUGOWSKI


Próbując określić swój stosunek do "natury rzeczy" i wysnuć kilka myśli z tym związanych, w sposób intuicyjny skierowałem się w stronę przedmiotu, który od zawsze towarzyszył człowiekowi. Otaczający nas świat, bogata rzeczywistość przedmiotów, czy tego chcemy czy nie, musi oddziaływać na naszą wyobraYnię. Malarze od zawsze w swoich dziełach przedstawiali rzeczy bądY istoty. Niezliczona była z pewnością ilość powodów, dla... (czytaj więcej...)
O NATURZE RZECZY I RZECZYWISTOŚCI TWORZONEJ W MALARSTWIE (WŁASNYM)
PAWEŁ LEWANDOWSKI-PALLE


Mirosława Rochecka w tekście wstępnym do V edycji Forum Malarstwa Polskiego proponuje między innymi rozważyć aktualność dylematu artysty - "odtwarzać czy tworzyć". Pozwolę sobie w tym miejscu na sparafrazowanie starego dobrego Renoira, mówiącego: "Jeśli malarstwo miałoby wszystko wyjaśniać nie byłoby sztuką". Jeśli malarstwo miałoby jedynie odtwarzać rzeczywistość, nie byłoby sztuką. "Przedmiot nie ma żadnego znaczenia" - mawiał Pollock. Markus Lüpertz... (czytaj więcej...)
BY ODPOWIEDNI DAĆ RZECZY OBRAZ...
MAGDALENA RABIZO-BIREK


V Forum Malarstwa pod hasłem Natura rzeczy odbyło się w zmienionym kształcie organizacyjnym i w nowym miejscu: w malowniczo usytuowanej u stóp pasma Żukowa willi "Magija" Magdy i Janusza Demkowiczów w Orelcu. Nowe miejsce dało tak potrzebną uczestnikom Forum - na co dzień mieszkającym i pracującym w dużych miastach - atmosferę odosobnienia i przede wszystkim intensywniejszą jeszcze niż w Polańczyku... (czytaj więcej...)
NATURA RZECZY OBRAZU
MIROSŁAWA ROCHECKA


"Aby zaistniało sacrum, najpierw musi zaistnieć profanum..." -usłyszałam na przedświątecznym wernisażu.
Natura obrazu i natura natury są podobne. Należą do sfery profanum, do sfery materii - nie ducha. Są "nieświęte". Ich właściwością zasadniczą, istotą ich istnienia jest samo istnienie - byt, ożywiony lub nieożywiony, realnie obecny w czasie i przestrzeni, określony w swoim kształcie, charakterze, funkcji, podlegający zmianom lub... (czytaj więcej...)
OMNIS MUNDI CREATURA
KAZIMIERZ ROCHECKI


Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum;
nostrae vitae, nostrae mortis
nostri status, nostrae sortis
fidele signaculum

Wszystkie stworzenia świata,
jakby księga i obraz,
są dla nas zwierciadłem,
wiernym znakiem,
naszego życia i śmierci,
kondycji i losu

Rhytmus alte, PL 210, k. 579


Te słowa napisane jeszcze w średniowieczu prawdopodobnie przez Alana z Lille zaświadczają o niezmienności potrzeby patrzenia na świat nie tylko zgodnie z konkretnymi własnościami rzeczy,... (czytaj więcej...)
O PRZEDMIOTACH W MALARSTWIE ALEKSANDRY SIMIŃSKIEJ
EWA URBAŃSKA


Malarstwo Aleksandry Simińskiej jest dla mnie przede wszystkim zapisem przestrzeni, dlatego nie zastanawiałam się nad miejscem przedmiotów w jej obrazach. Właściwie od razu stworzyłam sobie "model" twórczości, w którym nadrzędnym elementem stałyby się wartości formalne, sama struktura obrazu, który nie będąc abstrakcyjnym odrywa się od realizmu w najprostszym znaczeniu tego słowa. Obrazu który uczestniczy w pozawerbalnym dyskursie współczesnego artysty z... (czytaj więcej...)
WODA - NATURA RZECZY
JOANNA STASIAK


W czerwcu 2006 roku Mirka i Kazimierz Rocheccy przygotowując V Forum Malarstwa Polskiego zadali uczestnikom pytanie o naturę rzeczy, rzeczy które "zostały powołane do istnienia przez człowieka, ukształtowane jego dłońmi i umysłem". Pytanie dotyczyło codziennych przedmiotów.
Można na to pytanie dać odpowiedY - pamiętając o przekonaniu starożytnych, dla których "natura rzeczy" oznacza to co nie ulega zmianie. W tym rozumieniu... (czytaj więcej...)
TO SĄ FAKTY...
WIESŁAW SZAMBORSKI


To są fakty, w nich tkwi istota (natura) rzeczy. Oczywiście w bardzo wąskim, moim zakresie.
Urodziłem się 6 maja 1941 r. w Skarżysku Kamiennej. W dzieciństwie zarysowałem kolorowymi kredkami kilka zeszytów. Nie miało to rozmachu. Chyba w trzeciej klasie zacząłem jakby lepiej odrysowywać przedmioty. Byłem staranniejszy niż koledzy. Chodziłem na "kółko plastyczne", gdzie poznałem farby klejowe (nie lały się jak... (czytaj więcej...)
FENOMEN OBRAZU
KRZYSZTOF WACHOWIAK


O naturze rzeczy w sposób rzeczywiście kompetentny wypowiedzieć się nie potrafię. Spróbuję jednak w kilku zdaniach określić znane mi właściwości fenomenu, jakim jest obraz.
Pojęcie obrazu jest wszechobecne. Od kilku tysięcy lat każdemu żyjącemu w naszej kulturze towarzyszy sentencja: "Stworzony zostałeś na obraz i podobieństwo Boże". Wielu z nas twierdzi, że to Bóg został przez nas utworzony na nasze podobieństwo.... (czytaj więcej...)
NATURA RZECZY
MIROSŁAWA ROCHECKA


Rzeczy składają się na rzeczywistość, w której żyjemy, nadają jej realny kształt. Zostały powołane do istnienia przez człowieka, ukształtowane jego dłońmi i umysłem w określonym celu. Zadaniem rzeczy jest zaspokajać wielorakie ludzkie potrzeby. To zasadnicze zadanie, będące przyczyną zaistnienia rzeczy, nadaje im funkcje użytkowe, estetyczne, techniczne, kultowe, religijne bądź inne. Funkcjonalność stanowi o przydatności i potrzebie istnienia rzeczy nadając... (czytaj więcej...)
FILOZOFICZNE KONTEKSTY ODKRYWANIA NATURY RZECZY
KS. KRZYSZTOF BOCHENEK


W życiu codziennym często wydaje się nam, że kwestia odróżnienia tego, co rzeczywiste od tego, co nierzeczywiste, nie stanowi żadnego problemu. Jesteśmy przekonani, że posiadamy łatwy wgląd w głąb rzeczywistości, docieramy do samej jej istoty. Sądzimy przeważnie, iż świat jest dokładnie takim jakim go widzimy, a to co nam się tylko wydaje, i to co się dzieje np. w snach... (czytaj więcej...)
CZŁOWIEK WOBEC NATURY RZECZY
KAZIMIERZ GELLETA


Na początku było Słowo,
A Słowo było u Boga.
I Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

Ewangelia św. Jana


Na początku więc było Słowo. Później były rzeczy. Jeszcze później pojawił się człowiek. Jego protoplasta w postaci Homo erectus, który postawę wyprostowaną przyjmował... (czytaj więcej...)
KILKA UWAG NA TEMAT PRZEDMIOTÓW I MALARSTWA
JACEK KAWAŁEK


Mity śródziemnomorskie, oczywiście te, w których grecka arche wypowiada się na temat okoliczności powstania malarstwa, nie wspominają o rzeczach. Ani w treści takich mitów, ani też w ich fabule -w jakiejkolwiek ich warstwie znaczeniowej, nie ma najmniejszej nawet wzmianki o rzeczach. Bohaterem greckich mitów tego typu jest człowiek, wyłącznie człowiek oraz jego uczucia i myśli.
Tymczasem ci sami starożytni Grecy... (czytaj więcej...)
ZNAKI I SYMBOLE - RZECZY I NATURA W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
MAGDALENA RABIZO-BIREK


Jakie rzeczy inspirują artystów współczesnych? To jedno z kilku zagadnień, które zaproponowali do przemyślenia uczestnikom tegorocznego Forum Malarstwa Polskiego jego pomysłodawcy i organizatorzy - Mirosława i Kazimierz Rocheccy. Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ograniczając pole refleksji do twórczości uczestników Forum. Nie zostali wszak nań zaproszeni przypadkowo, a właśnie dlatego, że zajmuje ich fenomen rzeczy, natury i natury rzeczy, by... (czytaj więcej...)
V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006