English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

STANISŁAW BIAŁOGŁOWICZ

Studiował na Wydziale Malarstwa w ASP w Krakowie. Dyplom w 1973 roku w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Od tego roku samodzielna praca twórcza i pedagogiczna w szkolnictwie artystycznym. Obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, gdzie prowadzi pracownię malarstwa sztalugowego. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne i rysunek.
Zorganizował 50 wystaw indywidualnych, m.in.: 1989 - Galeria Sztuki Współczesnej... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

ŁUKASZ HUCULAK

Urodzony 16.08.1977 r. w Rzeszowie. W latach 19972002 studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Kortyki - malarstwo, prof. Wojciecha Kaniowskiego - malarstwo architektoniczne, prof. Krystyny Cybińskiej - ceramika unikatowa. Dyplom z wyróżnieniem w roku 2002. Od roku 2002 pracuje jako asystent w pracowni malarstwa i rysunku prof. Grzegorza Zyndwalewicza, a następnie prof. Wojciecha Lupy w... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

JANUSZ KACZMARSKI

Urodził się w 1931 r. w Warszawie, studiował malarstwo w warszawskiej ASP (1949-1950) pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, w Akademii Sztuk Pięknych w Leningradzie (1950-1951) oraz w Kijowskim Instytucie Sztuk Pięknych (1951-1956). Uzyskał tam dyplom z wyróżnieniem w pracowni Aleksieja Szowkunienki. W latach 1962-1976 brał udział w wystawach Grupy Malarzy Realistów. W latach 1964 1970 współpracował z "Przeglądem Artystycznym" publikując recenzje z... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

PIOTR KLUGOWSKI

Urodził się 25 kwietnia 1960 r. w Kowalewie Pomorskim. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego uzyskał w 1985 roku. Od tego czasu pracuje w Zakładzie Malarstwa, obecnie na stanowisku profesora. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Od 2005 roku pełni funkcję... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

PAWEŁ LEWANDOWSKI-PALLE

Urodzony 5 kwietnia 1954 r. Pochodzi z Ciechocinka. Mieszka w Łazieńcu. W latach 1974-79 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu, początkowo na Wydziale Ceramiki i Szkła, a od 1975 r. na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa uzyskał w 1979 roku w pracowniach: malarstwa sztalugowego prof. Zbigniewa Karpińskiego,... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     TEKSTY

MAGDALENA RABIZO-BIREK

Urodzona w 1964 r. w Kamieńsku. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1989 r. pracuje w szkolnictwie wyższym, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się krytyką literacką i krytyką sztuki. Jest autorką wstępów do katalogów (m.in. Katedra Rzeszowska) oraz haseł biograficznych i problemowych dotyczących życia artystycznego w Encyklopedii Rzeszowa. Jest redaktor naczelną kwartalnika... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

MIROSŁAWA ROCHECKA

Urodzona w 1960 r. w Sępólnie Krajeńskim. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa pt. "Rzeczy-wistość" zrealizowała w 1989 r. w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, pisze artykuły i eseje o sztuce. Uczy rysunku i malarstwa w Zakładzie Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

KAZIMIERZ ROCHECKI

W latach 1980 - 1985 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie na stanowisku profesora. W swojej działalności artystycznej zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektuje wystroje wnętrz sakralnych, malarstwo ścienne i witraże. Jest autorem 36 wystaw indywidualnych, brał również udział w ponad 180... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

ALEKSANDRA SIMIŃSKA

Urodzona w 1962 r. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Janusza Karczmarskiego w 1988 roku. W latach 1989-1993 pracowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2000 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Była kierownikiem Katedry Malarstwa i Rysunku, a potem kierownikiem Pracowni Malarstwa i Rysunku. Do... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

JOANNA STASIAK

Urodzona 2.03.1965 r. w Łodzi. Studiowała w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskała w 1989 w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego. W 1991 odbyła podyplomowe studia w The Ruskin School of Drawing and Fine Art w Oksfordzie, gdzie jej opiekunem był prof. Stephen Farthing. W 1998 r. przebywała w Paryżu na stypendium Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Dwumiesięczny... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

WIESŁAW SZAMBORSKI

Urodzony w 1941 r. W latach 1959-1960 studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1960-1966 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Warszawie w pracowniach profesorów Antoniego Bylińskiego i Michała Byliny. Specjalizował się w zakresie malarstwa ściennego u profesorów Witolda Millera i Stefana Gierowskiego, a z grafiki warsztatowej u profesorów Andrzeja Rudzińskiego i Józefa Pakulskiego.... (czytaj więcej...)NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY

KRZYSZTOF WACHOWIAK

Urodzony 1.10.1949 r. w Szczecinie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Gierowskiego w 1975 r. Od 1980 r. pracuje na Wydziale Malarstwa. W latach 1996-2000 dziekan tego wydziału. Obecnie prowadzi pracownię malarstwa.
Od 1975 r. był członkiem grupy artystycznej Simplex S4, której założenia artystyczne opierały się na doświadczeniach polskiego koloryzmu i unizmu... (czytaj więcej...)V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006