English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY


JANUSZ KACZMARSKI

Urodził się w 1931 r. w Warszawie, studiował malarstwo w warszawskiej ASP (1949-1950) pod kierunkiem Stanisława Szczepańskiego, w Akademii Sztuk Pięknych w Leningradzie (1950-1951) oraz w Kijowskim Instytucie Sztuk Pięknych (1951-1956). Uzyskał tam dyplom z wyróżnieniem w pracowni Aleksieja Szowkunienki. W latach 1962-1976 brał udział w wystawach Grupy Malarzy Realistów. W latach 1964 1970 współpracował z "Przeglądem Artystycznym" publikując recenzje z wystaw indywidualnych i środowiskowych. W latach 1972-1973 redagował "Polish Art Review" - kwartalnik w języku angielskim poświęcony sztuce polskiej. Od 1972 był wielokrotnie wybierany na prezesa Zarządu Głównego ZPAP. Na Kongresie AIAP w 1975 roku został wybrany do Komitetu Wykonawczego. Od 1977 prowadził pracownie malarskie w uczelniach Drezna, Wrocławia, Torunia, Olsztyna.
Wystawy indywidualne (wybór): 1966 - Kulturhaus Hans Marchwitz, Poczdam, 1967 - Galeria BWA, Zamość, 1967 - Galerie Jean Camion, Paryż, 1968 - Galeria BWA, Lublin, 1971 - Galeria Kordegarda, Warszawa, 1972 - Galeria BWA, Olsztyn; 1973 - Galeria BWA, Katowice; 1974 - Klub im. J. R. Bechera, Berlin, Galeria BWA, Kraków; 1975 - Galeria BWA, Białystok; 1976 - Galeria Sztuki, Sofia, 1977 - Galeria na Pięknej, Warszawa, Depolma Galerie, Düsseldorf; 1978 - Bienne Societe des Beaux-Arts, Szwajcaria; 1979 - Galeria Kordegarda, Warszawa; 1979 - Galeria 72, Chełm, Galeria Awangarda, Wrocław; 1980 - Stadtbibliothek, Berlin, Schloss, Pretiosensaal, Drezno, Galeria BWA, Kraków; 1982 - Galeria BWA, Łódź, La Petite Galerie, Bremen; 1988 - Galeria w Teatrze Powszechnym, Warszawa, Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość, Uniwersytet, Fryburg, Centrum Kultury, Lozanna, Centrum Kultury, Noyon; 1992 -Galeria "M", Burg Kniphausen; 1993 - Galeria "Zachęta"-Mały Salon, Warszawa; 2000 - Galeria "Krypta u Pijarów", Kraków; 2001 - BWA, Gorzów Wielkopolski, 2005 - Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 2006 - Galeria "Test", Warszawa, Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Brał udział w wystawach ogólnopolskich i grupowych; tematycznych i festiwalowych sztuki polskiej za granicą: Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Grecja, Finlandia, Francja. Hiszpanii, Indie, Irak, Indie, Japonia, Jugosławia, Kuba, Kanada Portugalia NRD, Rumunia, Węgry, RFN, USA, Wenezuela, ZSRR.


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006