English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

NOTA BIOGRAFICZNA     REPRODUKCJE OBRAZÓW     TEKSTY


KAZIMIERZ ROCHECKI

W latach 1980 - 1985 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie na stanowisku profesora. W swojej działalności artystycznej zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektuje wystroje wnętrz sakralnych, malarstwo ścienne i witraże. Jest autorem 36 wystaw indywidualnych, brał również udział w ponad 180 wystawach zbiorowych. Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, na Litwie, w Holandii, Francji, USA i Kanadzie. Był dwukrotnym stypendystą MKiS.
Za malarstwo i swoją działalność artystyczną otrzymał między innymi: w 1987 i 1993 wyróżnienie w Konkursie na Dzieło Roku, w 1995 - Nagrodę Wojewody Toruńskiego za działalność upowszechniającą kulturę polską za granicami kraju, w 1996 - I Nagrodę i tytuł "Praca Roku 1995" za tryptyk rysunkowy na III Annale ZPAP, w 1997 - Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia za malarstwo w Konkursie "Dzieło Roku '96" zorganizowanym przez ZPAP Okręg Toruń, a w 1999 - II Nagrodę za malarstwo w konkursie "Dzieło Roku '98". W roku 1999 zdobył Grand Prix na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa "Aqua Fons Vitae" - Bydgoszcz, w 2000 - medal na IX Biennale Sztuki Sakralnej - Sacrum '2000 - Gorzów Wlkp., w 2002 - wyróżnienie na X Biennale Sztuki Sakralnej, w 2003 roku - Nagrodę Prezydenta Litwy przyznaną podczas sympozjum i pleneru w Numenitis na Litwie.
Obrazy i realizacje Kazimierza Rocheckiego znajdują się w obiektach sakralnych, głównie na południu Polski, a także w Toruniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (witraże) oraz w muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce, Holandii, Francji, Włoszech, Watykanie, Niemczech, Litwie, USA i Kanadzie, m.in. w Miniatuur-Museum - Reflex Modern Art Gallery w Amsterdamie (Holandia), Office de la Jeunesse -Bruay la Buissiere (Francja ), Del Bello Gallery - Toronto (Kanada), kolekcji darów dla Jana Pawła II - Watykan, Galerii Sztuki BWA - Krosno, Toruń, kolekcji Fundacji Malarstwa Polskiego i Muzeum Malarstwa Współczesnego - Lesko, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Achidiecezjalnym w Przemyślu i Muzeum Diecezjalnym w Płocku.
Kazimierz Rochecki był również w latach 2001-2006 członkiem zarządu Fundacji Malarstwa Polskiego, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję prezesa. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem wszystkich edycji Forum Malarstwa Polskiego. Ponadto od początku swojej działalności twórczej często wspiera swoimi pracami oraz projektami różne instytucje społeczne, kościelne i charytatywne.


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006