English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   


Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

ORGANIZATORZY


Społeczny Komitet Organizacyjny:
Krystyna i Kazimierz Zając - firma E.Z.I.W HYBRES z Rzeszowa
ks. Jan Krynicki
Krystyna i Stanisław Białogłowicz
Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława i Kazimierz Rocheccy

Instytucjonalni współorganizatorzy:
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Instytut Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wyższa Szkoła im. Jana Grodka w Sanoku
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dyrektor artystyczny:
Kazimierz Rochecki

Kuratorzy wystaw:
Stanisław Białogłowicz
Kazimierz Rochecki


V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006