Studia dotyczące znaczenia sztuk plastycznych w procesach dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych

Do grupy współredagowanych przeze mnie opracowań zbiorowych, odnoszących się do związków sztuk plastycznych i ich znaczenia w procesach dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych (a także medycznych) należą 3 książki:

  • Hospicja Nadziei-Hospices of Hope, Warszawa-Londyn 2004, we współredakcji z Ewą Lewandowską-Tarasiuk i Wojciechem Falkowskim;
  • Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, Warszawa 2011, we współredakcji z Ewą Lewandowską-Tarasiuk i Szymonem Kawallą;
  • Baśń w terapii i wychowaniu, Warszawa 2012, we współredakcji z Ewą Lewandowską-Tarasiuk i Szymonem Kawallą;
  • Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, (współed.), Warszawa 2014.

Dwa ostatnie opracowania, tworzące rodzaj kolejnej „serii wydawniczej”, pod wspólnym tytułem „Słowa, obrazy, dźwięki”, proponują różnorodne teksty naukowe, których celem jest skoncentrowanie uwagi wokół wieloaspektowych problemów związanych z potencjałem wychowawczym i terapeutycznym szeroko rozumianej sztuki.

 

     

 

Joomla templates by a4joomla