Stypendia, wyjazdy, pobyty naukowe

Jako student historii sztuki, w latach 1984-1987 byłem stypendystą (stypendium naukowe) w Sekcji Historii Sztuki KUL. W jego ramach przygotowywałem m.in. materiały dydaktyczne do wykładów kursowych z zakresu historii sztuki polskiej i powszechnej (od sztuki romańskiej po wiek XX). W trakcie pisania pracy magisterskiej, poświęconej zakopiańskim zbiorom Olgi i Tadeusza Litawińskich z Zakopanego, w 1986 r. otrzymałem stypendium Ambasady Francji w Polsce w Instytucie Katolickim w Paryżu (lipiec-sierpień).


Jako asystent i jednocześnie doktorant w Sekcji Historii Sztuki KUL, w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej poświęconej życiu i twórczości Mariana Bohusza-Szyszki (Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995), w lipcu 1989 r. przebywałem w Londynie na studyjnym wyjeździe naukowym w pracowni malarskiej prof. Mariana Bohusza-Szyszki, ówczesnego kierownika Studium Malarstwa Sztalugowego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Rzymski okres działalności Bohusza mogłem zgłębić dzięki stypendium doktorskiemu Rzymskiej Fundacji im. Jana Pawła II w Uniwersytecie w Pawii, w okresie od lutego do lipca 1992 r.


W czasie pobytu we Włoszech zainteresowałem się twórczością plastyczną artysty Attilio Alfieriego, jednego z najważniejszych awangardowych włoskich malarzy, związanych ze środowiskiem przedwojennej i powojennej mediolańskiej awangardy. Trzy lata później (luty-lipiec 1996 r.), w związku z przygotowywaną rozprawą habilitacyjna pt. Attilo Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku (Lublin 1997) przebywałem na stypendium habilitacyjnym w Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.


Kolejny wyjazd naukowy, związany był z pracami archiwalnymi, dokumentacyjnymi i muzealnymi w archiwach, galeriach i muzeach na terenie Wielkiej Brytanii w ramach realizacji grantu naukowego KBN (2000-2002): "Polskie galerie sztuki w Londynie po II wojnie światowej", którego efektem była opublikowana w 2003 r. książka Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003.


Rok później, kontynuując badania wokół polskich artystów, którzy w okresie drugiej wojny światowej znaleźli się na Półwyspie Apenińskim, w okresie od marca do lipca 2004 r. przebywałem na stypendium naukowym w Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie. Poczynione wówczas badania, stały się głównym impulsem do zgłębienia twórczości plastycznej wybitnego polskiego witrażysty – Ryszarda Demela, którego dorobek opracowałem m.in. podczas pobytu studyjnego w jego pracowni artystycznej w Tencarolli pod Padwą w listopadzie 2008, czego efektem jest monografia pt. Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła (Toruń 2010).


Podczas przygotowywania do druku książki Artyści Andersa. Continuità e novità, trzykrotnie przebywałem w Rzymie na stypendium im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej (listopad 2011; kwiecień i czerwiec 2012) oraz na misji naukowej: "Gli artisti polacchi in Italia 1945-1947", przyznanej przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Piza-Rzym, listopad 2012.


W ramach programu pt. "Środowisko polskich artystów w Bejrucie 1942-1952", w lutym 2013 r. przebywałem w Bejrucie na studyjnym wyjeździe naukowym Ambasady RP w Libanie.

 

W listopadzie 2013 r. przebywałem na 2-tygodniowym stypendium w Misji Historycznej w Würzburgu, w ramach grantu badawczego Rektora UMK: "Polscy artyści w obozach jenieckich na terenie Niemiec 1939-1945".


W latach 2000-2003 kierowałem indywidualnym grantem badawczym Komitetu Badań Naukowych pt. "Polskie galerie sztuki w Londynie po II wojnie światowej", 2000-2003. Od 2012 r. kieruję zespołowym grantem badawczym pt. "Inwentaryzacja i opracowanie spuścizn archiwalnych i kolekcji dzieł sztuki polskich artystów w Wielkiej Brytanii w XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – Kolekcja Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego", z terminem realizacji w latach 2012-2017 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (grant nr 911 Bibl.).


Ponadto kierowałem lub kieruję grantami: grant promotorski UMK pt. "Środowisko architektów toruńskich w dwudziestoleciu międzywojennym", wykonawca: mgr Cezary Lisowski (nr 366-NH), 2011; grant promotorski pt. "Druga fala toruńskiego modernizmu", wykonawca: mgr Cezary Lisowski (nr 365-NH), 2012; grant promotorski pt. "Kazimierz Ulatowski - biografia", wykonawca: mgr Cezary Lisowski (nr 1044-NH); grant promotorski pt. "Kazimierz Ulatowski, architekt, historyk architektury", wykonawca: mgr Cezary Lisowski (nr 1545-NH), 2013; grant promotorski UMK pt. "Przestrzeń i proces w sztuce polskiej lat 60. XX wieku", wykonawca: mgr Maria Niemyjska (nr 364-NH), 2012; grant promotorski UMK, pt. "Przestrzeń w sztuce polskiej lat sześćdziesiątych XX wieku", wykonawca: mgr Maria Niemyjska (nr 1544 NH), 2013.

Joomla templates by a4joomla