Książki

 

 

Mój dorobek naukowy za lata 1987-2015 liczy ponad 200 pozycji, w tym 35 książek: Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991; Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. Życie i twórczość, Lublin 1995; Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku, Lublin 1997; Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin-Londyn 2003; Hospicja Nadziei-Hospices of Hope (współred.), Warszawa-Londyn 2004; Wojciech Falkowski. Malarstwo. Painting, Lublin 2005; Turystyka jako dialog kultur (współred.), Warszawa 2005; Bariery kulturowe w turystyce (współred.), Warszawa 2007; Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007; Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce (współred.), Warszawa 2008; Człowiek w podróży (współred.), Warszawa 2009; Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna (współred.), Warszawa 2009; Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła, Toruń 2010; Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków (współred.), Warszawa 2010; Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, (współred.), Warszawa 2011; Baśń w terapii i wychowaniu, (współred.), Warszawa 2012; Aksjologia podróży, (współred.), Warszawa 2012; Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989, Toruń 2012;  Bluj. Przestrzeń i figura, Wilno 2012; Artyści Andersa. Continuità e novità, Warszawa-Toruń 2013; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 1: Małgorzata Wołodźko, Ogrody w kulturze dawnej Japonii / Gardens in the culture of old Japan, Warszawa-Toruń 2013; Studia i monografie. Studies and monographs (współred.), t. 2: Strój – zwierciadło kultury. Costume – mirror of culture, pod red. Magdaleny Furmanik-Kowalskiej i Joanny Wasilewskiej, Warszawa-Toruń 2013; Inspiracje folklorem w kulturze i edukacji. W dwusetną rocznicę urodzin Oskara Kolberga, (współed.), Warszawa 2014; Artyści Andersa. Continuità e novità, wyd. II, Warszawa 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred.), t. 3: Katarzyna Zapolska, Chińskie taniny haftowane od XVIII do XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Embroidered Chinese Textiles from 18th to the 20th in the collection of the National Museum in Warsaw, Warszawa-Toruń 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 4: Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Klasycystyczne założenia pałacowo-ogrodowe na Wołyniu 1780-1831 / Classical palace-garden layouts of Volhynia in 1780–1831, Warszawa-Toruń 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred.), t. 5: Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960) / The creative output of the Nine Graphic Artists`Group (1947-1960), Warszawa-Toruń 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 6: Maria Nitka, Twórczość malarzy polskich w papieskim Rzymie / The output of Polish artists in papal Rome, Warszawa-Toruń 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 7:  Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Żydzi i judaizm w zwierciadle sztuki antycznej / Jews and Judaism in the Mirror of Ancient Art, Warszawa-Toruń 2014; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 8: Joanna Rydzkowska-Kozak, Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Armenian Miniature Paintings in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Warszawa-Toruń 2014; Miasto snów. Robert Bluj. Malarstwo, Wilno 2015; Studia i monografie. Studies and monographs (współred), t. 9: Bogna Łakomska, Kolekcjonerstwo w Chinach do XII wieku n.e. / Collecting in China until XII century AD, Warszawa-Toruń 2015; Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish–British & Irish Art Relation (współred.), Toruń 2015; Sztuka polska 1945-1970 (współred.), Toruń 2015. :

 

Moje książki i opracowania obejmują:

 

  • Studia i opracowania ogólne z dziejów sztuki polskiej na świecie w XX i XXI wieku;
  • Monografie twórczości plastycznej artystów polskiego Londynu (Marian Bohusz-Szyszko, Halima Nałęcz, Ryszard Demel i Wojciech Falkowski);
  • Dzieje polskich kolekcji i galerii sztuki w Polsce i w Wielkiej Brytanii po 1939 roku, w tym szczególnie Drian Gallery, Grabowski Gallery i Centaur Gallery;
  • Zagadnienia związane z kulturą artystyczną w Armii Polskiej na Wschodzie w w 2 Korpusie generała Władysława Andersa;
  • Sztukę włoską i polską sztukę we Włoszech w XX wieku;
  • Twórczość artystów polskiego pochodzenia na Litwie, Ukrainie i Białorusi w XX i XXI wieku;
  • Studia z zakresu sztuki i turystyki kulturowej;
  • Studia dotyczące znaczenia sztuk plastycznych w procesach dydaktyczno-wychowawczych terapeutycznych.

 

Joomla templates by a4joomla