Dydaktyka

W ramach zajęć dydaktycznych, od 1987 do 2006 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (1987-2006), a następnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006-2009), Almamer – Wyższej Szkole Ekonomicznej (2005-2010) oraz od 2009 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadziłem ćwiczenia, konwersatoria, wykłady kursowe oraz wykłady monograficzne, proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria magisterskie i seminaria doktoranckie z zakresu historii sztuki i kultury. Były to:

 • Wstęp do historii sztuki, ćwiczenia (KUL, I rok studiów magisterskich, 1993-1995);
 • Historia sztuki średniowiecznej polskiej, ćwiczenia (II rok studiów magisterskich, 1994-1996); Proseminarium (II rok studiów magisterskich, KUL, 1994-2002);
 • Seminarium (III rok studiów magisterskich, KUL, 2000-2007);
 • Seminarium magisterskie z zakresu europejskiej i polskiej sztuki nowoczesnej (IV i V rok studiów magisterskich, KUL, 2000-2007);
 • Seminarium doktoranckie (KUL, od 2003);
 • Polscy artyści i polskie środowiska artystyczne poza krajem po 1945 roku, wykład monograficzny (III-V rok studiów magisterskich, KUL, 2000-2003);
 • Pomiędzy Europą a Ameryką. Wybrane zagadnienia z malarstwa ostatnich 200 lat, wykład monograficzny (III-V rok studiów magisterskich, KUL, 2003-2005);
 • Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, wykład monograficzny (III-V rok, KUL, 2005-2007);
 • Historia kultury i sztuki europejskiej, wykład (I i II rok studiów magisterskich, Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2005-2010);
 • Seminarium licencjackie z zakresu historii kultury i sztuki (III rok studiów licencjackich, Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, od 2006);
 • Seminarium magisterskie z zakresu historii kultury i sztuki (II rok studiów magisterskich, Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, od 2006);
 • Wstęp do historii kultury i sztuki europejskiej, wykład (I rok studiów magisterskich, UKSW, od 2007);
 • Historia sztuki, wykład (II rok studiów magisterskich, UKSW, od 2006);
 • Polskie życie artystyczne na emigracji, wykład (II rok studiów magisterskich, UKSW, 2006-2008);
 • Sacrum i sztuka, konwersatorium (I rok studiów magisterskich, UKSW, od 2006);
 • Nurty współczesnej kultury i sztuki, konwersatorium (II rok studiów magisterskich, UKSW, od 2006);
 • Seminarium magisterskie: Dialog kultury artystycznej i teologii (UKSW, Instytut Wiedzy o Kulturze, od r. akad. 2008/2009);
 • Seminarium doktoranckie (UKSW, Instytut Wiedzy o Kulturze, Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii, w r. akad. 2009/2010);
 • Polska sztuka na emigracji. Anglia, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2009/2010, cz. I, r. akad. 2010/2011, cz. II;
 • Seminarium licencjackie, III rok studiów historii sztuki I stopnia (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury),  r. akad. 2009/2010/2011/2012;
 • Seminarium magisterskie, II rok studiów magisterskich II stopnia (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2009/2010/2011/2012;
 • Seminarium doktoranckie, r. akad. 2009/2010/2011/2012;
 • Konwersatorium, III rok studiów historii sztuki I stopnia (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), rok akad. 2009/2010/2011;
 • Sztuka w poczekalni. Artyści poza Polską 1939-1989, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2011/2012;
 • Polska-Europa-Świat. Sztuka pierwszej dekady XXI wieku, zajęcia fakultatywne, specjalistyczno-kierunkowe (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2011/2012;
 • Sztuka w poczekalni. Artyści poza Polską 1939-1989, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2012/2013);
 • Artyści Andersa. Continuità e novità, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury), r. akad. 2013/2014);
 • Polscy artyści w sztuce świata po 1945 roku, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury, r. akad. 2014/2015);
 • Artyści wykluczeni. Artyści odzyskani. Historia sztuki polskiej XX i XXI wieku wobec polskiej sztuki na emigracji, wykład monograficzny (UMK, Katedra Historii Sztuki i Kultury, r. akad. 2015/2016).

 

Pod moim kierunkiem, w latach 2001-2014 powstało 221 prac dyplomowych, w tym 75 prac licencjackich oraz 146 prac magisterskich.

 

Efektem, prowadzonego od roku akademickiego 2000/2001 seminarium doktoranckiego są, powstałe i obronione pod moim kierunkiem 3 rozprawy doktorskie:

 • Leszek Makówka, Sztuka sakralna w Archidiecezji Katowickiej w II połowie XX wieku. Malarstwo i Rzeźba, Instytut Historii Sztuki KUL, czerwiec 2005;
 • Piotr Drewniak, Rzymskokatolicka architektura sakralna w twórczości projektowej Jana Sas Zubrzyckiego (1860-1935), Instytut Historii Sztuki KUL, listopad 2006;
 • Dominik Maiński, Obraz Jana Pawła II w polskiej numizmatyce i medalierstwie 1978-2011, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK, kwiecień 2013. Prace te, obejmują trzy równe aspekty sztuki: rzeźbę i malarstwo, architekturę i rzemiosło artystyczne, w obszarze szeroko rozumianej sztuki sakralnej.

 

Obecnie pełnię obowiązki promotora 3 przewodów doktorskich, otwartych przez Radę Wydziału Nauk Historycznych UMK:

 • mgr Maria Niemyjska, Mowa kontekstu. Przestrzeń i proces w sztuce polskiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Przewód otwarty 12 czerwca 2012 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
 • mgr Cezary Lisowski, Kazimierz Ulatowski. Działalność architektoniczna w okresie międzywojennym. Przewód otwarty 12 czerwca 2012 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK;
 • mgr Sławomir Majoch, Marek Żuławski (1905-1985). Artysta w czasach totalitaryzmów. Przewód otwarty 11 maja 2013 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK;

 

Byłem recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych: habilitacji dr. Mirosława Supruniuka, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, listopad 2012; dr. Józefa Szymona Wrońskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, czerwiec 2013; dr. Marcina Lachowskiego, Instytut Historii Sztuki KUL Jana Pawła II, Lublin, kwiecień 2014.

 

Recenzowałem 11 prac doktorskich:

 • mgr. Romualda Bławata, Marian Mokwa (1889-1987). Działalność artystyczna i społeczna na Pomorzu, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, grudzień 2010;
 • mgr. inż. arch. Aleksandra Serafina, Abstrakcja geometryczna a forma organiczna. Architektura europejska na tle dokonań awangardy pierwszej połowy XX wieku, Politechnika Łódzka, Wydział Architektury i Urbanistyki, Łódź, kwiecień 2012;
 • mgr Izabeli Szczepińskiej, Twórczość Rafała Olbińskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa styczeń 2013;
 • mgr. Witalija Bohatyrewicza, Meble od XVIII do połowy XX wieku na terenie obecnej Białorusi. Zbiory mebli w muzeach i kolekcjach białoruskich, Instytut Historii Sztuki KUL Jana Pawła II, Lublin, kwiecień 2013.
 • mgr Joanny Chołaścińskiej, Polski film animowany. Idea, forma, technika. Wybrani artyści animatorzy i ich dzieła, UMK, kwiecień 2014;
 • mgr Anny Barbary Śmiechowskiej, Twórczość plastyczna Władysława Teodora Bendy (1873-1948), jako zapis polsko-amerykańskiej historii, UMK, Toruń, maj 2014;
 • ks. mgr. Piotra Szwedy MS, Adolf Hyła – życie i twórczość (1897-1965), UPJPII, Kraków, kwiecień 2014;
 • mgr Anny Król pt. Chiny w latach 1898-1937 – między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu, UMK, czerwiec 2014;
 • mgr. Janusza Stanisława Janowskiego, Kapiści wobec tradycji łacińskiej, UMK, sierpień 2014.
 • mgr Mateusz Soliński, Twórczość malarska Luciana Freuda (1922-2011), UMK, grudzień 2014.
 • mgr Anny Wiśnickiej, Simo Heikkilä – designer’s life and work, KUL, listopad 2015.

 

Poza pracą dydaktyczną i naukowo-badawczą, w okresie od 1993 do 2014 r. uczestniczyłem (z referatami i wystąpieniami) w 41 konferencjach i sympozjach polskich i międzynarodowych.

Joomla templates by a4joomla