IDEA

REDAKCJA

NUMERY

WSKAZÓWKI

LISTA RECEBZENTÓW
I PROCEDURA RECENZOWANIA


KONTAKT

STUDIA
Marcin Hlebionek - O pieczęciach starosty generalnego Wielkopolski Adama Sędziwoja Czarnkowskiego
Krzysztof Syta - Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji
Robert Degen - Selekcja, brakowanie i początki nadzoru nad nimi w Galicji do wybuchu pierwszej wojny światowej
Artur Górak, Dariusz Magier - Selekcja archiwalna jako konstruowanie zasobu źródeł historycznych
Anna Żeglińska - Relacje oral history jako obiekty archiwalne

MATERIAŁY
Wywiad z doc. Bolesławem Woszczyńskim, przepr. i oprac. Agnieszka Rosa
Tomasz Młynarczyk - Wystawa "Archiwum - forma i światłocień"

KRONIKA
Od pasji do dokumnetacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić? (Dorota Piętka-Hadała)
Radzyńskie Warsztaty Archiwistyczne 2007-2010 (Damian Sitkiewicz)
XII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki (Dobromir Gierańczyk)
IV Sympozjum Dziejów Biurokracji (Agnieszka Laskowska)
Belliculum diplomaticum IV Thorunense (Waldemar Chorążyczewski)
Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji (Marta Pawłowska, Katarzyna Pepłowska)
Panel Sekcji Edukacji SAP dotyczący podręczników do nauki archiwistyki (Marta Pawłowska, Katarzyna Pepłowska)
Działalność naukowa i zawodowa prof. Kazimierza Kaczmarczyka i prof. Stanisława Nawrockiego (Przemysław Wojciechowski)
Jubileusz 35-lecia radzyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie (Alicja Gontarek)
III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne (Piotr Bewicz, Marta Szaduro)

RECENZJE
Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności... Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lubin 2010 (Janina Kosman)
Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno - archiwalnej, Toruń 2010 (Wojciech Krawczuk)

MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII ARCHIWISTYKI POLSKIEJ
Materiały do bibliografii archiwistyki polskiej za rok 2009 - uzupełnienie, oprac. W. Chorążyczewski,
R. Degen
, A. Rosa, K. Syta
Materiały do bibliografii archiwistyki polskiej za rok 2010, oprac. W. Chorążyczewski, R. Degen, A. Rosa, K. Syta


Copyright by Wiesław Nowosad, Robert Degen