Obraz-slownik

Sortowanie (ang. sorting), porządkowanie


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Ustawianie danych lub informacji według określonego kryterium, zwykle w kolejności rosnącej (tj. od najmniejszego elementu do największego) lub malejącej (odwrotnie).

Uporządkowanie zbioru danych (np. bazy danych) lub informacji znacznie upraszcza i przyspiesza przeszukiwanie takich zbiorów.

Czynność porządkowania jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji w komputerze, często bez udziału użytkownika.

Problem porządkowania jest jednym z najważniejszych problemów informatycznych. Opracowano dla niego wiele algorytmów, z których najpopularniejsze są przedstawione w tym programie.

Literatura
  • Sysło M.M., Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997, 2002.
  • Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998.
  • http://www.wsip.com.pl/algorytmika/ - strona poświęcona algorytmice
Źródło Szkolny Leksykon Informatyczny

Strona główna Sortowanie bąbelkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów