Obraz-waga

Porównanie efektywności algorytmów sortowania


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Można tutaj obejrzeć jednoczesne działanie dwóch wybranych algorytmów sortowania i porównać ich efektywność na danych losowych, uporządkowanych lub odwrotnie uporządkowanych. Można wybrać:

  • porównywane algorytmy,
  • jak duże dane będą porządkowane,
  • wielkość opóźnienia w demonstrowaniu poszczególnych operacji.
Po ustaleniu wartości tych parametrów należy nacisnąć przycisk Porównaj.
Wielkość danych:

Opóźnienie:

Algorytm 1:

Algorytm 2: