Obraz-slownik

Rekurencja (ang. recursion)


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Sposób rozwiązania problemu z zastosowaniem algorytmu rekurencyjnego. Jego realizacją są obliczenia, w którym wydzielony podprogram wywołuje siebie samego.

Rekurencję można również zastosować do opisu czynności, które nie są obliczeniami. Klasyczny przykład postępowania rekurencyjnego, podany przez rosyjskiego informatyka Andrieja P. Jerszowa, ma następującą postać: jedz kaszkę to, jeśli talerz nie jest pusty, to zjedz łyżkę kaszki i jedz kaszkę dalej. Podobnie można określić na czym polega tańczenie: tańcz to, jeśli nadal gra muzyka, zrób krok i tańcz.

Rekurencja jest z powodzeniem stosowana w najefektywniejszych algorytmach sortowania.

Rekurencyjny opis obliczeń jest na ogół bardziej zwarty niż opis tych samych obliczeń bez użycia rekurencji. Taki opis jest stosowany np. przy opisie fraktali, które są nawet definiowane jako twory podobne do swoich części. Zwartości opisu rekurencyjnego nie zawsze odpowiada jednak efektywność komputerowych realizacji algorytmów.

Literatura
  • Sysło M.M., Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997, 2002.
  • Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998.
  • http://www.wsip.com.pl/algorytmika/ - strona poświęcona algorytmice
Źródło Szkolny Leksykon Informatyczny

Strona główna Sortowanie bąbelkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów