Obraz-slownik

Złożoność obliczeniowa (ang. computational complexity)


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Liczba elementarnych operacji, np. porównań, dodawań, mnożeń, przestawień elementów, wykonywanych przez algorytm, podawana na ogół w zależności od długości (ilości) danych.

Na przykład liczba porównań potrzebnych do znalezienia najmniejszego (lub największego) elementu w nieuporządkowanym ciągu jest o jeden mniejsza od liczby elementów w tym ciągu.

Złożoność algorytmów sortowania jest określana jako liczba wykonywanych porównań i zamian elementów, wyrażona w zależności od liczby porządkowanych elementów. Złożoność najlepszych algorytmów sortowania jest proporcjonalna do nlog2n, gdzie n jest liczbą porządkowanych elementów.

Rzeczywisty czas działania algorytmu może być podany dopiero dla konkretnych danych i konkretnego komputera. Inną miarą jakości algorytmu jest jego efektywność określana na podstawie testowania szybkości jego działania na przykładowych danych.

Złożoność i efektywność można również zdefiniować dla programów komputerowych.

Literatura
  • Sysło M.M., Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997, 2002.
  • Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998.
  • http://www.wsip.com.pl/algorytmika/ - strona poświęcona algorytmice
Źródło Szkolny Leksykon Informatyczny

Strona główna Sortowanie bąbelkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów