Obraz-algorytm

Sortowanie przez wstawianie

Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

obraz-opis

Opis algorytmu

W algorytmie sortowania przez wstawianie ciąg danych jest dzielony na dwie części:
 • już uporządkowaną (przed uruchomieniem procedury nie zawiera ona żadnych elementów),
 • jeszcze nie uporządkowaną (na początku zawiera wszystkie elementy).
Sposób porządkowania można opisać następująco:
 • weź pierwszy element z części nieuporządkowanej (jeśli jest pusta to zakończ działanie algorytmu),
 • wstaw go w odpowiednie miejsce w części uporządkowanej (po takiej operacji część nieuporządkowana jest jeden element krótsza, a część posortowana zyskuje jeden element).
Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia, w jaki sposób wyznaczyć prawidłowe położenie nowego elementu w części uporządkowanej. Najprostszy sposób polega na porównaniu tego elementu z kolejnymi elementami części uporządkowanej. Jeżeli element na pozycji i jest większy od wstawianego, to ten nowy element należy wstawić między elementy na pozycjach i-1 i i. Takie podejście jest zastosowane w demonstracji poniżej. Inna strategia wstawiania elementu do uporządkowanego ciągu jest zastosowana w sortowaniu przez wstawianie z binarnym umieszczaniem.
obraz-działanie

Demonstracja

Poniższy applet demonstruje działanie opisanego algorytmu sortowania. Dane do sortowania mogą być losowe, uporządkowane lub odwrotnie uporządkowane.

 • Zieloną i niebieską kropką są zaznaczone aktualnie porównywane elementy.
 • Żółtą linią jest oznaczona uporządkowana część ciągu.
 • Aby uruchomić demonstrację, naciśnij Start.
 • Aby zatrzymać demonstrację, naciśnij Stop.
 • Aby wykonać jeden krok algorytmu, naciśnij Krok.
 • Aby przyspieszyć działanie, naciśnij >.
 • Aby spowolnić działanie, naciśnij <.
 • Aby zmienić typ danych, użyj pola wyboru Typ danych.
 • Aby zmienić wielkość danych, użyj pola edycyjnego Wielkość danych i naciśnij przycisk Zmień dane. Wielkość danych musi być liczbą z zakresu od 5 do 300.

Sortowanie przez wstawianie

Typ danych:   Wielkość danych:  

Strona główna Sortowanie bąbelkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów