Obraz-slownik

Algorytm (ang. algorithm)


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Pierwsze algorytmy w szkole pojawiają się na lekcjach matematyki jako opisy wykonania działań na dowolnych liczbach, np. algorytm pisemnego dodawania dwóch dowolnych liczb lub algorytm pisemnego mnożenia dwóch dowolnych liczb.

Wykonawcą algorytmu może być człowiek lub komputer. Algorytm jest podstawowym pojęciem informatyki. Każdy program komputerowy jest zapisem jakiegoś algorytmu.

Algorytm jest tworzony na podstawie specyfikacji problemu, który ma rozwiązywać. Dane i wyniki ze specyfikacji są jednocześnie danymi wejściowymi i danymi wyjściowymi (czyli wynikami działania) algorytmu. Od algorytmu wymaga się, aby wszystkie jego elementy (dane, polecenia, wyniki) były dobrze określone, a sam algorytm był uniwersalny, czyli działał poprawnie dla danych spełniających specyfikację.

Algorytm może być zapisany słownie w postaci listy kroków lub w jednym z języków programowania - wtedy jest zrozumiały dla komputera. Może być również przedstawiony w postaci graficznej, jako schemat blokowy lub drzewo algorytmu.

Oceną szybkości działania algorytmu jest jego złożoność, czyli liczba wykonywanych operacji. W praktyce często zadowalamy się oceną efektywności działania algorytmu, czyli jak szybko działa algorytm dla konkretnych danych. Mimo, że komputery są coraz szybsze, istnieją problemy, których nadal nie można rozwiązać ze względu na bardzo dużą złożoność opracowanych dla nich algorytmów.

Słowo "algorytm" pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka, Muhammada ibn Musa al-Chorezmiego, żyjącego na przełomie VIII i IX wieku. Uważany jest on za prekursora obliczeniowych metod w matematyce. Za najwcześniejszy algorytm uznawany jest algorytm Euklidesa.

Literatura

  • Sysło M.M., Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997, 2002.
  • Sysło M.M., Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998.
  • http://www.wsip.com.pl/algorytmika/ - strona poświęcona algorytmice
Źródło Szkolny Leksykon Informatyczny

Strona główna Sortowanie bąbelkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów