Obraz-slownik

Informacje o programie


Strona główna

Ważne definicje: Algorytmy sortowania:

Porównanie algorytmów

Instrukcja użytkownika

Informacja o programie

Do góry Do tyłu

Program jest czę¶ci± pracy magisterskiej, opisuj±cej wybrane algorytmy sortowania.

Szczegółowe informacje:

Z programu można korzystać na komputerze z zainstalowan± graficzn± przegl±dark± internetow±, w której jest możliwe uruchamianie appletów Java, oraz jest obsługiwany język skryptowy JavaScript (np. Internet Explorer v. 5.5, Netscape Navigator v. 4.7).

Strona główna Sortowanie b±belkowe Sortowanie przez wstawianie Sortowanie przez binarne wstawianie Sortowanie przez wybór Sortowanie przez scalanie Sortowanie przez scalanie - rozszerzone Sortowanie szybkie Sortowanie stogowe Sortowanie stogowe rozszerzone Porównanie algorytmów