Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be.

W niniejszym projekcie skupiamy się na dwóch celach:

1. Wyznaczeniu własności pola magnetycznego białych karłów typu DC.
W badaniu populacji białych karłów koncentrujemy się na tych obiektach, które nie posiadają silnych linii widmowych, tj. białych karłach typu DC. Z tego powodu własności ich pola magnetycznego nie mogą być wyznaczone na podstawie analizy efektu Zeemana.

2. Wyznaczeniu parametrów orbitalnych masywnych układów rentgenowskich z gwizdami Be (BeXBs).
W badaniach BeXBs koncentrujemy się na wyznaczeniu parametrów orbitalnych, w szczególności inklinacji oraz węzła wstępującego. Znajomość kąta nachylenia orbity umożliwi wyznaczenie mas składników układów. Ponadto, polarymetryczne obserwacje BeXBs w linii Hα umożliwią wyznaczenie kąta nachylenia dysku wokół gwiazdy Be, dzięki czemu będzie możliwe sprawdzenie współpłaszczyznowości dysku okołogwiazdowego z orbitą.

czytaj więcej