Obserwacje

W czasie trwania badań zostało złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wiele wniosków obserwacyjnych. Wnioskowane obserwacje w większości były obserwacjami polarymetrycznymi stanowiącymi główny trzon planowanych w projekcie badań lub też badaniami innego typu, które mają na celu poszerzenie naszej wiedzy o obiektach zwartych, takich jak białe karły oraz gwiazdy neutronowe.

Liverpool Telescope, Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

Polarimetric measurements of selected BeXBs (OL13B08, 8 godzin)

Pierwszy wniosek obserwacyjny mający na celu zmierzenie polaryzacji wybranych układów BeXBs w funkcji fazy orbitalnej.

Polarimetric measurements of selected BeXBs (DL15B01, 12 godzin)

Podczas konferencji EWASS 2015 wskutek rozmów z dyrektorem Liverpool Telescope został przyznany dodatkowy czas rekompensujący problemy z kalibracją danych pochodzących z poprzednich obserwacji (OL13B08). Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące.

RISE camera observations of eclipsing binary systems to investigate possible exoplanets (OL15A36, 6 godzin)

Głównym celem obserwacji były układy podwójne białych karłów z gwiazdami ciągu głównego.

Multicolor phase avaraged polarimetry of the Crab pulsar (PQ15B04, 1,25 godziny)

Obserwacje polarymetryczne skupione na pulsarze w Mgławicy Krab równoczesne z obserwacjami na WHT przy użyciu szybkiego polarymetru GASP.

Inclination angles of the high mass X-ray binaries based on polarimetric observations with the RINGO3 polarimeter (PL16A17, 18 godzin)

Kontynuacja głównego wątku obserwacyjnego. Zachęceni otrzymanymi wynikami dla układów V 0332+53 oraz SAX J2103.5+4545 złożyliśmy wniosek obserwacyjny na monitorowanie innych układów BeXBs o dłuższych okresach orbitalnych. Obserwacje zostaną wykonane w pierwszym semestrze 2016 roku.

RoboPol, Skinakas Obserwatory, Kreta, Grecja

Polarimetric statistical study of 300 white dwarfs (35 godzin)

Głównym celem obserwacji było zmierzenie polaryzacji wybranej próbki białych karłów.

Galway Astronomical Stokes Polarimeter na William Herschel Telecope, La Palma, Wyspy Kanaryskie, Hiszpania

Linear and Circular Polarisation of the Crab Pulsar and Inner nebula during both normal and giant radio pulses (OPT/2015B/013, 24 godziny)

Wnioskowany czas obserwacyjny był głównie przeznaczony na polarymetryczne obserwacje pulsara w Mgławicy Krab.

Max Planck Institute for Radio Astronomy, 100-m Radio Telescope Effelsberg, Niemcy

Single pulses peak flux phase distribution as a function of frequency (50 godzin)

Celem obserwacji była rejestracja pulsów pojedynczych grupy kilku pulsarów radiowych z wysoką rozdzielczością czasową. Jest to kontynuacja badań rozkładu położeń maksimów emisji przeprowadzona wcześniej dla pulsara PSR B1133+16.

Mt. Suhora Astronomical Observatory, Suhora, Polska

Polarymetryczne i fotometryczne obserwacje blazara OJ287 (120 godzin)

Celem obserwacji jest monitoring zmian natężenia oraz stopnia polaryzacji w promieniowaniu widzialnym blazara OJ287.

Fotometryczne obserwacje gwiazd zmiennych kataklizmicznych (CV) (420 godzin)

Obserwacje mają na celu precyzyjne wyznaczanie momentów zaćmień w badanych układach.

Adiyaman Observatory, Adiyaman, Turcja

Photometric observations of selected cataclismic variables (200 godzin)

Obserwacje mają na celu precyzyjne wyznaczanie momentów zaćmień w badanych układach kataklizmicznych.

Photometric observations of OJ287 blazar (120 godzin)

Celem obserwacji jest monitoring zmian natężenia oraz stopnia polaryzacji w promieniowaniu widzialnym blazara OJ287.

Polarimetric observations of selected intermediate polar stars (80 godzin)

Celem obserwacji jest próba zaobserwowania krótkookresowych zmian w stopniu polaryzacji światła widzialnego dwóch układów, tj. AE Aqr oraz V552 Aur.

TUBİTAK National Observatory, Antalya, Turcja

Photometric observations of selected cataclismic variables (206 godzin)

Obserwacje mają na celu precyzyjne wyznaczanie momentów zaćmień w badanych układach kataklizmicznych.