Zespół

 • Agnieszka Słowikowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska
 • Krzysztof Krzeszowski - Instytut Astronomii im. prof Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
 • Michał Żejmo - Instytut Astronomii im. prof Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska

Współpracownicy

 • Krzysztof Goździewski - Centrum Astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
 • Gottfried Kanbach - Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Niemcy
 • Roberto Mignani - Instytut Astronomii im. prof Janusza Gila, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
 • Ilham Nasiroglu - Ataturk University, Faculty of Science, Astronomy and Astrophysics Department, Erzurum, Turcja
 • Arne Rau - Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching, Niemcy
 • Pablo Reig - Greek Foundation for Science and Technology, University of Crete, Heraklion, Grecja
 • Monika Rybicka - Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Polska Akademia Nauk, Toruń, Polska
 • Andrew Shearer - Centre for Astronomy, National University of Ireland, Galway, Irlandia
 • Ryszard Szczerba - Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Polska Akademia Nauk, Toruń, Polska