VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Zgłoszenie referatu:


Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji prosimy nadsyłać na Karcie uczestnictwa do 8 września 2019 roku na adres e–mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com.Zgłoszenie uczestnictwa:


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (bez referatu) prosimy nadsyłać na Karcie uczestnictwa (tylko pierwsza strona) do 31 października 2019 roku na adres e–mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com lub na adres:


Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Instytut Historii i Archiwistyki UMK
Zakład Archiwistyki
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Opłata konferencyjna:


Opłata konferencyjna dotyczy wszystkich uczestników konferencji, wynosi 150 zł i należy ją uiścić do 8 listopada 2019 roku na konto:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
Bank Millenium SA Warszawa
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

w tytule z dopiskiem: „Konfrontacje Archiwalne”, imię i nazwisko uczestnika/uczestników konferencji, dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa i adres instytucji, NIP).


W sprawie faktur prosimy kontaktować się bezpośrednio z p. mgr Moniką Słupczewską, tel. (56) 611-46-59, e-mail: mslupczewska@umk.pl