VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Zgłoszenie referatu / posteru:


Zgłoszenia propozycji wystąpień lub posterów prezentowanych podczas konferencji prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2021 roku na adres e–mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com.


Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko referenta
  2. afiliację
  3. adres email referenta
  4. tytuł zgłaszanego wystąpienia/posteru
  5. abstrakt wystąpienia lub opis posteru (ok. pół strony tekstu)
  6. w przypadku referatu wskazanie obszaru problemowego, w którym się on mieści

Program konferencji znany będzie do 30 września 2021 roku. Jednocześnie komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do poproszenia o zmianę formy wystąpienia z referatu na poster lub odwrotnie.
Zgłoszenie uczestnictwa:


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (bez referatu) prosimy nadsyłać do 20 listopada 2021 roku na adres e–mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com lub na adres:


Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Instytut Historii i Archiwistyki UMK
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Opłata konferencyjna:


Ze względu na to, że planowane jest zorganizowanie konferencji w formie tradycyjnej, opłata konferencyjna (dotycząca wszystkich uczestników) wynosi 150 zł. Jeżeli jednak sytuacja epidemiczna wymusi obrady w formie zdalnej opłata konferencyjna nie będzie pobierana. Dane niezbędne do dokonania przelewu, prześlemy wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu, posteru lub uczestnictwa w roli słuchacza.