VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
AKTUALNOŚCI


Informacje o VIII TKA na bieżąco

Informacje o konferencji dostępne będą w zakładce "Toruńskie Konfrontacje Archiwalne" na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK: http://www.historia.umk.pl/ oraz na fanpage Konfrontacji na Facebooku: https://www.facebook.com/konfrontacjearchiwalne