Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
KONTAKT


Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Instytut Historii i Archiwistyki UMK
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
ul. W. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

e–mail: tkarchiwalne@gmail.com


Toruńskie Konfrontacje Archiwalne w internecie:


Podstrona TKA na stronie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
https://www.facebook.com/konfrontacjearchiwalne