VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Komu i do czego potrzebne są archiwa?


Toruń, 5–6 grudnia 2019 r.


Problematyka spotkania


Fenomen archiwum roztrząsać można wielorako, najprościej jest analizować teksty uczone obserwatorów tego fenomenu. My natomiast tym razem proponujemy drogę inną – wielokrotnego studium przypadków tworzenia i wykorzystywania archiwów. Ogólne cele powoływania i posługiwania się archiwami są znane. Są to potrzeby: prawno-administracyjne, informacyjno-polityczne, budowania pamięci i tożsamości, strzeżenia przywilejów i czystości grupy, dokumentacyjno-historyczne, kontrolne, wymierzone w innych – rządzących, rządzonych, obcych. Generalizacja gubi jednak niuanse i światłocienie rzeczywistych sytuacji. Tylko analiza konkretnych przypadków da materiał do poznania mechanizmów tworzenia i wykorzystywania archiwów. Tym samym fenomen archiwum stanie się bardziej zrozumiały dla osób w różnym stopniu i w różny sposób zaangażowanych w dziedzinę archiwalną. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień zarówno w aspekcie historycznym, jak i obserwacji współczesnej rzeczywistości archiwalnej.


Przewidujemy wystąpienia z referatem i sesję posterową. Decyzję o przyporządkowaniu wystąpienia do sesji posterowej lub sesji plenarnej podejmie rada naukowo-programowa.


Rada naukowo–programowa VII TKA:
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK – kierownik naukowy konferencji
dr hab. Wiesława Kwiatkowska
dr Aleksandr Bialiauski
dr Agnieszka Rosa – kierownik naukowy konferencji
dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak – sekretarz konferencji
dr Mateusz Zmudziński
mgr Kamila Siuda – sekretarz konferencji


Termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień: 8 września 2019.


Program konferencji znany będzie do końca września 2019 r.


Termin zgłaszania uczestnictwa bez referatu: 31 października 2019 r.


dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof UMK, dr Agnieszka Rosa