Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA


I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach
6-7 grudnia 2007 r.


II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Teoria archiwalna wczoraj - dziś - jutro
3-4 grudnia 2009 r.


III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją
17-18 listopada 2011 r.


IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym
5-6 grudnia 2013 r.


V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna
3-4 grudnia 2015 r.


VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Pogranicza archiwistyki
7-8 grudnia 2017 r.


VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Komu i do czego potrzebne są archiwa?
5–6 grudnia 2019 r.