Windsurf-Dictionary

Please send any comments, especially corrections and additions to the dictionary, to:

Stanislaw Koter John B. RUTLEDGE

A - D

E - K

L - R

S - Z

Back to windsurf-menu


English

German

Polish

Italian

French

Spanish

lake See m jezioro ? lac, etang lago
lamination DEF Lamellierung, Schichtung f laminowanie ? lamination laminación
lance Lanze f lanca ? lance  
launch (site) Einstieg m ? ? spot de mise a l'eau tirar la vela
leading edge Anströmkante f krawędź natarcia ? mener de bout en bout borde de ataque
learner's board Schulboard m deska szkoleniowa ? planche de debutant tabla de principiantes
leave to port an Backbord passieren zostawić po lewej burcie ? quitter pour le port dejar a babor
leave to starboard rechtsherum zostawić po prawej burcie ? quitter pour tribord dejar a estribor
lee Lee f (strona) zawietrzna ? ? sotavento
leech DEF Achterliek DEF lik tylny (wolny) balumina leech, chute baluma
leeward adj DEF leewärts zawietrzny sottovento sous le vent adj sotavento
leeward rail Leekante f krawędź zawietrzna ? rail sous le vent canto de sotavento
leeway DEF ? ? ? ? ?
left break DEF, lefthander linksbrechende Welle f DEF, Linkswelle fala załamująca się na lewo (patrząc od morza), czyli z lewa na prawo patrząc od lądu ? babord cote izquierda
length Länge f długość lunghezza longueur longitud
life jacket, PFD DEF Weste f kamizelka ratunkowa ? gilet de sauvetage m chaleco salvavidas
lift (a change in wind direction to windward) opp. of -> a header ? zmiana kierunku wiatru ku ostrzejszemu ? ? prestada
lining Kaschierung podszewka, okładzina ? ? ?
lip DEF Lippe f miejsce załamania fali ? levre de la vague labio
lip slide, lipslide DEF # ? ? ? deslizarse por el labio de la ola
lively, racy quirlig (Brett) żwawa (deska) ? ? alegre / vivaracho
loft DEF Segelmacherwerkstatt n miejsce, gdzie wykonywane są żagle ? ? ?
logo-high DEF ? ? ? hauteur de mat ou de logo altura de la ola (2/3-3/4 del alto del mástil)
lollipop DEF ? skok jadąc w dół fali ? ? #
long board DEF ? długa deska ? planche longue "longboard"
Long John ? rodzaj pianki ? combinaison longue manche courte "long john"
loop ? pętla ? ? vuelta
loop-loop-go DEF ? zaczep w rogu szotowym lub halsowym żagla zamiast oczka ? ? ?
low s DEF Tief n niż bassa bas bajo
low-pressure area Tiefdruckgebiet n obszar niskiego ciśnienia area di basse pressione zone de basse pression área de baja presión
luff DEF Vorliek DEF lik przedni ralinga guindant m gratil
luff v, come up v anluven ostrzyć orzare gréer; lofer @ orzar
lull, hole Windloch n chwilowy zanik wiatru ? trou de vent calma
M course DEF ? plan trasy wyścigu w kształcie M ? ? recorrido en M / recorrido de course
make a protest v protestieren składać protest ? ? hacer una protesta
maneuvers Manovern manewr ? maniabilite ?
marginal conditions DEF ? troche za mało wiatru ? conditions marginales condiciones marginales
mark of the course Bahnmarke znak kursowy ? marque de course (bouee) marca del recorrido
mast DEF Mast m, Spargel sl DEF maszt, patyk sl albero mât palo/mástil
mast extension DEF Mastverlängerung przedłużacz masztu prolunga per l'albero extension de mat extensor de mástil
mast protector DEF Mastprotektor m ochraniacz masztu ? protection de mat protector de mástil
mast sleeve Masttasche f, Mastschlauch m kieszen masztowa tasca d'albero panneau avant situé contre le guindant gratil
mast stiffness Masthärte f sztywność masztu ? rigidite du mat dureza de mástil
mast track DEF Mastschiene f szyna masztowa scassa dell'albero embase de mat "track" / carril m
mastfoot, mastbase Mastfuß, Base-Stück DEF stopa masztu piede dell'albero rallonge de mat pie de mástil
maxed DEF ? bardzo dobre ->powered up ? ? ?
micro baloons # DEF mikrobalony ? micro bulles micro bolas
misconduct Fehlverhalten wystepek ? ? mala conducta
misleading täuschen wprowadzenie w błąd ? trompeux enganoso
monofilm DEF Monofilm m DEF monofilm ? monofilm #
mud Schlick m błoto, muł fango vase barro/fango
mush DEF ? fale przy wietrze do brzegu, trudne do przejścia ? s'enliser esponjoso
mylar # # folia poliestrowa ? ? #
national letters Nationalitätsbuchstaben ? ? ? letras nacionales
nautical mile (=1.853 km) Seemeile (1.853 km) mila morska (=1.853 km) miglio nautico mille de mer m milla marítima
neck opening Halsabschluß m otwór na szyje ? ? ?
neoprene Neopren neopren ? ? #
no-nose DEF No-Nose Board m, no-nosig # ? nez fin ?
non-slip, non-skid, antiskid Standlack m antypoślizg ? ? antideslizante
North, north Nord, nördlich północ, północny ? Nord norte
nose dive ? ? ? nez, plonger clavada
nose guard Gumminase f ochraniacz dziobu ? protection de nez protector de punta de tabla
nose scoop Aufbiegung podgiecie dziobu ? # ? courbe de l'avant "scoop"
obstruction Hindernis przeszkoda ? obstruction obstrucción / obstáculo
off the lip DEF (backside ~, frontside ~, aerial ~) # DEF (backside ~ [s.11-12/98], frontside ~ [s.10/99], aerial ~ [s.8/98]) # manewr na fali ? sur la levre # / fuera de la ola
off the wind ? żeglując pełnymi kursami ? sous le vent fuera del viento
off-the-peak (backside-~, frontside-~) # [s.10/99] ? ? ? #
off-the-whitewater (backside-~, frontside-~) # [s.10/99] ? ? ? salir de la espuma
on opposite tacks auf verschiedenem Bug na przeciwnych halsach ? orientation opposee en amuras opuestas
on the same tack auf gleichem Bug na tym samym halsie ? orientation identique en la misma amura
on the wind ? żeglując ostrymi kursami ? sur le vent ?
on-the-fly outhaul DEF ? ? ? ? ?
One Design DEF # # # # #
one-foot-off DEF # DEF pomiar szerokości deski w odległości 1 stopy (30.5 cm) od konca ? ? medida a 30 cm de la popa
one-handed einhändig jednoreczny ? une main #
open ocean ? ocean otwarty ? ocean ouvert mar abierto
outhaul (line) s DEF Trimmschot, Tampen m DEF trymlinka - naciągacz żagla po bomie scotta del boma hale-dehors escota
outhaul tension Schothornspannung, Achterliekspannung napiecie żagla po bomie ? tension wishbone tensión de escota
outline Umriß m obrys, kontur # forme générale du flotteur vue du dessous, contour forma exterior de la tabla
outside DEF # DEF ? ? a l'exterieur afuera
over the falls ? skotłowany przez załamującą się fale ? ? ?
overcast bedeckt zachmurzenie całkowite coperto couvert nublado
overhand grip Obergriff m nachwyt ? ? ?
overlap Überlappung krycie ? ? sacar una vuelta
overpowered DEF bei Overpower gdy żeglujemy przy zbyt dużym wietrze w stosunku do założonego żagla ? surtoile pasado
oversheet v ? przebrać żagiel (wybrać za mocno) ? ? sobre-cerrar
oyster beds Austernbänke złoża ostryg ? ? ?
pad, footpad Footpads DEF podstopie sottopiedi protection pour les pieds "footpad"
paddle s, v paddeln wiosło, wiosłować ? pagaie f, pagayer v @ remar
panel {sail} Segelbahn f bryt ? panneau de voile panel
party ? strona %jur ? ? fiesta
pass v überholen v wyprzedzia ? reussir pasar
pearl v Bug taucht 'runter ? ? chercher la perfection perla
peeling (a wave peels) DEF ? gdy fala załamuje się stopniowo po swojej długości ? eplucher la vague ?
peninsula Landzunge f półwysep ? péninsule f península
performances # osiągi ? performance ?
personal flotation device Auftriebsweste f kamizelka asekuracyjna ? gilet de flotaison personnel elemento de fotación personal
phaseres, phaszers DEF ? ? ? ? "phasers"
pier m molo, pomost ? port muelle
pinch v ? żeglować tak ostro, że tracimy ciąg ? ? ?
pintail DEF # ? ? ? #
plane v DEF angleiten iść w ślizgu ? planer planear
planing (to plane) Leitfahrt f ślizg (iść w ślizgu) ? atteindre le planning planeando
planing surface DEF Gleitfläche f DEF powierzchnia planowania (ślizgu) ? ? superficie de planeo
plate s (it holds the fin in the US finbox) Plättchen płytka ? cale d'aileron tuerca?
point v, point upwind v Höhelaufen v żeglować jak najostrzej na wiatr ? Remontée au pre`s cenir
pointbreak DEF # DEF ? ? Point de deferlement #
polyethylene, PE ? polietylen, PE ? ? polietileno
polypropylene, PP ? polipropylen, PP ? ? polipropileno
port tack Steuerbordkurs m lewy hals mure a sinistra bâbord amures m amurado a babor
position of maximum width DEF ? położenie maksymalnej szerokości ? ? posición de ancho máximo
postpone verschieben odroczyć ? reculer posponer
power Kraft f moc ? puissance potencia
powered up DEF überpowered dość wiatru, by żeglować w ślizgu ? propulser par ... con potencia
preparatory signal Vorbereitungssignal sygnał przygotowania ? ? senal preparatoria
price Preis m cena prezzo m prix precio
pro Profi ? profesjonalista, zawodowiec ? professionnel #
production board Serienboard m deska seryjna ? planche de production tabla de producción
protest Protest protest ? ? protesta
pull-out # DEF opuszczenie niezałamanej fali ? ? sacar / lograr / evadir
pulley Seilrolle f bloczek ? poulie ?polea, (pasteca en Arg)
pulleyhook DEF Trimmhaken m trym hak (do wybierania żagla po maszcie) ? ? ollao
pump on to a plane v DEF anpumpen pompować ? ? bombear
PWA - Professional Windsurfers Association PWA PWA PWA PWA PWA
quarry lake Baggersee m DEF ? ? ? ?
quiver DEF Palette f "kołczan" - zestaw żagli, stateczników lub desek ? equipement (liste) ?

Back


© by Authors

Opdateret d. 5.4.2006