Universitas Nicolai Copernici - Toruń


Historia Pracowni

Wyposażenie

Badania
 Paweł Molewski

Włodzimierz Juśkiewicz

Marek Chabowski
 
Osoby współpracujące

Krzysztof Lankauf

Bożena Noryśkiewicz
 


Oprogramowanie

Metodyka

Różne

 Strona UMK    Redakcja   Odwiedź Toruń   Uniwersytet A-Z    English version   


norys@geo.uni.torun.pl +48 056 611 2547
 
Dr Bożena Noryśkiewicz - pracownik emerytowany.
 

Bibliografia

1. Prusinkiewicz Z., Noryśkiewicz B., 1966., Zagadnienie wieku bielic na wydmach brunatnych mierzei Świny w świetle analizy palinologicznej i datowania radiowęglem C14, Zeszyty Naukowe UMK, Geografia V: 75-88.

2. Kępczyński K., Noryśkiewicz B., 1968. Roślinność i historia torfowiska Fletnowo w pow. grudziądzkim. Flora und geschichte des Moores Fletnowo in dem Kreise Grudziądz, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Nauki Mat. - Przyrodnicze z. 21, Biologia XI: 49-95.

3. Wiśniewski E., Noryśkiewicz B., 1971.Zagadnienie wieku doliny górnej Drwęcy w świetle analizy pyłkowej, Zeszyty Naukowe UMK, Geografia VIII: 65-72.

4. Prusinkiewicz Z., Noryśkiewicz B., 1975, Geochemiczne i paleopedologiczne aspekty powstnia osadów węglanowych w rynnie jezior Głuchych, Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu, Geografia XI: 115-127.

5. Noryśkiewicz B., 1975. Das Eem - Interglacial in Nakło, Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald Math.-nat.wiss. Reihe XXIV 1975 3/4: 129-135.

6. Noryśkiewicz B., 1978, Interglacjał eemski w Nakle nad Notecią. The Eemian Interglacial at Nakło on the River Noteć (N Poland), Acta Palaeobotanica XIX (1): 67-112.

7. Noryśkiewicz B., 1979. The Eemian Interglacial at Nakło on River Noteć, Quaternary studies in Poland 1: 54-64.

8. Gugnacka-Fiedor W., Noryśkiewicz B., 1979. Zróżnicowanie roślinności na Ziemi Oskara II /Spitsbergen/, VI Sympozjum Polarne (Burzenin 1979) UŁ, PTG: 58-60.

9. Noryśkiewicz B., 1981. Steklin Lake-pattern stand for the Dobrzyń-Chełmno Lake District /Programme IGCP - No 158 B/. Symposium "Palaeohydrology of the temperate zone" /Poznań, Poland 81, September 22-28/. Abstracts of papers: 73-74.

10. Noryśkiewicz B., Tomczak A., 1981. Konferencja robocza krajowego zespołu realizującego program IGCP nr 158 "Zmiany paleohydrologiczne w strefie umiarkowanej w czasie 15 000 lat, Toruń, maj 1979. Przegląd Geograficzny, t.LIII, 1:193-196.

11 Noryśkiewicz B., 1982. Lake Steklin a reference site for the Dobrzyń-Chełmno Lake District, N. Poland, Report on palaeoecological studies for the IGCP - Project No.158 B, Acta Palaeobotanica XXII (1): 65-83.

12. Noryśkiewicz B., 1982. Roślinność i historia torfowiska w okolicy Zamrzenicy w Borach Tucholskich cz. III: 27-35, [w] Zagadnienie genezy i wieku rynien polodowcowych na Niżu Polskim na przykładzie Rynny Strzyżewskiej /red. R Galon/, Acta Univ. N. Copernici, Geografia XVII.

13 Gugnacka-Fiedor W., Noryśkiewicz B., 1982. Rośliny naczyniowe Ziemi Oskara II /Spitsbergen pół.zach. /Acta Univ. N. Copernici, Biologia XXIV, 53: 56-64.

14. Gugnacka-Fiedor W., Noryśkiewicz B.,1982. The vegetation of Kaffiyra, Oscar II Land NW Spitsbergen. Acta Univ. N. Copernici, Geografia XVI, 51: 203-238.

15. Kępczyński K., Noryśkiewicz B., 1982. Roślinność i historia torfowiska obok miejscowości Korne na Pojezierzu Pomorskim. Acta Univ. N. Copernici, Biologia XXIV, z. 53: 3-37.

16. Galon R., Lankauf K., Noryśkiewicz B.,1983. Zur Entstehung der subglaciren Rinnen im nordischen Vereisungsgebiet an einem Beispiel aus der Tuchola - Heide. Das Jungquartär und seine Nutzung im Küsten - und Binnentiefland der DDR und VR Polen. Ergnzungsheft: 176-282

17. Niewiarowski W., Noryśkiewicz B.,1983. Some problems concerning the development of the Vistula and the Drwęca valley floors in the Toruń Region. Das Jungquartär und seine Nutzung im Küsten - und Binnentiefland der DDR und VR Polen. Ergnzungsheft 282: 144 - 155.

18. Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Harmata K., Noryśkiewicz B., Wcisło D., 1985. Palynological and Isotope studies on carbonate sediments from some Polish Lakes - preliminary results. IV Int.Symposium on Palaeolimnology 2 - 7. 09.1985. Ossiach, Carinthia, Austria.

19. Noryśkiewicz B., 1987. History of Vegetation during the Late-Glacial and Holocen in the Brodnica Lake District in Light of Pollen Analysis of Lake Strażym Deposits. Acta Palaeobotanica 27(1): 283-304.

20. Noryśkiewicz B., 1987. History of Vegetation at the Brodnica Lake District in the Light of Pollen Analysis of Bottom Deposits of Strażym Lake. Wiss. Z. Ernst-Moreith-Arndt-Univ. Greifswald, Math.-nat.wiss. Reihe 36 /2-3/: 38-40.

21. Niewiarowski W., Noryśkiewicz B., 1988. Evolution of Lake Strażym in the Brodnica Lakeland, [in:] Late Glacial and Holocene Environmental changes Vistula Basin, Excursion Guide Book-Symposium: 146-151.

22. Noryśkiewicz B., 1988. Analiza palinologiczna próbki glebowej z Inowrocławia - Mątew, woj. Bydgoszcz, Stanowisko 1. Aneks II: 126. [w:] Kośko A., Osady kultury pucharów lejkowatych w Inowrocławiu-Mątwach, woj. Bydgoszcz, Stanowisko 1

23. Różański R., Wcisło D., Harmata K., Noryśkiewicz B., Ralska - Jasiewiczowa M., 1988. Palynological and Isotope Studies on Carbonate Sediments from some Polish Lakes - Preliminary results. Lake, Mire and River Environments during the last 15 000 years. Balkema /Rotterdam/ Brookfield.

24. Noryśkiewicz B., Ralska - Jasiewiczowa M., 1989. Type Region P-w: Dobrzyń - Olsztyn Lake Districts. Acta Palaeobotanica 29/2: 85-95.

25. Noryśkiewicz B., 1990. Zmiany szaty roślinnej mikroregionu osadniczego w okolicach Gronowa, woj. toruńskie, [w:] Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Gronowski mikroregion osadniczy. UMK, Inst. Arch. i Etnogr., Toruń: 27-36.

26. Niwiarowski W., Noryśkiewicz B., Piotrowski W., Zajączkowski W.,1992. Biskupin fortified settlement and its environment in the light of new environmental and archaeological studies, in: The Wetland Revolution in Prehistory, edited by Bryony Coles: 81-93.

27. Kuc T., Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Różański K., Noryśkiewicz B., 1993. Evolution of climate in Central Europe during late glacial and holocene: Evidence from isotope and palynological records in lacustrine sediments of Polish Lakes, in Isotope techniques in the study of past and current environmental changes in the hydrosphere and the atmosphere, Vienna: 433- 443

28. Noryśkiewicz B.,1993. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska historia roślinności okolic Jeziora Biskupińskiego. Acta Univ. N. Copernici, Geografia 25: 31-42.

29. Wiśniewski E,, Noryśkiewicz B., 1994. Nowe fakty dotyczące wieku kopalnych osadów organicznych w Podleśnem koło Braniewa. Acta Univ. N. Copernici, Geografia XXVII, 92: 210-224.

30. Noryśkiewicz B., 1994. Działalność antropogeniczna widoczna w rdzeniu B/4 osadów Jeziora Biskupińskiego w: Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski. Redaktor K. Tobolski. Poznań: 29-32.

31.Noryśkiewicz B.,1995. Zmiany szaty roślinnej okolic Jeziora Biskupińskiego w późnym glacjale i holocenie pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, Summary: Changes in vegetation of the Biskupin Lake during the late glacial and the holocene, caused by natural and anthropogenic factors. W: Zarys zmian środowiska geograficznego okolic Biskupina pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w późnym glacjale i holocenie red. W. Niewiarowski:147-179.

32.Niewiarowski W., Noryśkiewicz B.,1995. Hydrological and vegetation changes in The Biskupin area due to natural and anthropogenic factors. w: Excursion Guiede - Book, XIVth Congres INQUA, Berlin 3-10 August 1995, Excursion A4: Polish traverse: 6-7.

32. Niewiarowski W., Noryśkiewicz B., Piotrowski W., Sinkiewicz M., 1995. Qutline of natural and anthropogenic changes of geografical environment in Biskupin area during the last 7000 years

33. Noryśkiewicz B.,1995. Zmiany szaty roślinnej okolic Biskupina w ciągu ostatnich 7 tysięcy lat, w: Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 26.06-01.07. 1995: 286.

34. Makowska A., Noryśkiewicz B., Jurys L.,1996. Mazovian Interglacial at Cząstkowo near Stężyca - the first site in Pomeraniama. Geological Quarterly, Vol. 40, 2: 245-268.

35. Noryśkiewicz B. 1997. Zmiany szaty roślinnej w okolicy Jeziora Klasztornego (woj. elbląskie) pod wpływem czynników antropogenicznych w czasie ostatnich 5 tysięcy lat. W: Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek), Studia i materiały, Toruń: 57 - 74.

36. Mieszczankin T., Noryśkiewicz B.,1997,What can disturb the chronostratigraphy of laminated sediments? 7th International Symposium on Palaeolimnology, 28Aug.-2 Sept.1997, Heiligkreuztal, Riedlingen, Germany, Abstract Volume:141.

37. Niewiarowski W., Noryśkiewicz B., 1998. Changes of plant communities in the vicinity of Biskupin due to natural and settlement changes during the last 6,5 thousand years and their reflection in pollen diagrams. The fifth europaean palaeobotanical-palynological conference june 26-30, 1998, Cracow, Abstract:23.

38. Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B., 1998, Traces of human impact from the Early Middle Eges reflected in the pollen diagrams from selected sites in Chełmno-Dobrzyń Region. The fifth europaean palaeobotanical - palynological conference, june 26-30, 1998 Cracow, Poland. Absrtacts: 50.

39. Noryśkiewicz B., 1998, Analiza pyłkowa osadów biogenicznych z profilu Krzyżówki. V Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski". Nowe jednostki stratygraficzne Pojezierza Mazurskiego, Iznota 1-4 września 1998: 48.

40. Błaszkiewicz M., Noryśkiewicz B., 1998, Interpretacja paleogeograficzna późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich stanowisk osadów jeziornych w dolinie Wierzycy. V Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski". Nowe jednostki stratygraficzne Pojezierza Mazurskiego, Iznota 1-4 września 1998: 59.

41. Noryśkiewicz B. 1999, Palynology of biogenic sediments of the Eemian Interglacial at Krzyżówki near Koło, central Poland, Geological Quarterly, 43(1):107-112

42. Niewiarowski W., Noryśkiewicz B., 1999. Environmental changes in the vicinity of Biskupin in selected periods of the last six thousand years and their reflection in pollen diagrams. Acta Palaeobot. Suppl. - Proceedings 5 th EPPC 2: 581-588.

43. Mieszczankin T., Noryśkiewicz B., 1999, Sedymentacja ziarn pyłku w jeziorze Gościąż. Acta Univ. Nic. Copernici-Geografia XXIX,103:49 - 57.Toruń

44. Noryśkiewicz. B.,1999. An outline of the changes in the flora of the region Biskupin during the last 12,000 years. The dating of quaternary marine asnd land sediments. Abstracrs of papers, posters and explanation to field trip:113, Poznań

45. Noryśkiewicz B., 2000, Zarys późnoglacjalnej i holoceńskiej historii roślinności regionu Biskupińskiego. W: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich 11 - 14 września 2000: 163 - 174.

46. Noryśkiewicz B., Petelski K., Tobolski K, 2000. Stanowisko póżnoglacjalnej flory w Starym Cieszynie koło Pasłęka. W: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku, V Zjazd Geomorfologów Polskich. 11- 14 września 2000: 85 - 86.

47. Mieszczankin T., Noryśkiewicz B., 2000. Processes that can disturb the chronostratigraphy of laminated sediments and pollen deposition. Journal of Paleolimnology. Printed in the Nethelands. 23: 123-140.

48. Molewski P., B.Noryśkiewicz, 2000, Nowe dane dotyczace środowiska naturalnego obszaru nadgoplańskiego w późnym visulianie i holocenie. W: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich 11 - 14 września 2000: 194 - 202

49. Petelski K., Noryśkiewicz B., 2000. Stanowisko osadów interstadialnych w otworze badawczym Wielki Klincz. W: Stratygrafia czwartorzędu i zanik lądolodu na Pojezierzu Kaszubskim, VII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski", Łączyno 4-8 września 2000: 22 - 23.

50. Filbrandt - Czaja A., Noryśkiewicz B., Piernik A., 2001. Gradient intensyfikacji procesów osadniczych w diagramach pyłkowych z Ziemi Chełmińskiej. W: Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Zaburzenia - Gradienty - Przepływy. Toruń 22 - 24. 06. 2001

51. Noryśkiewicz B,. 2001. Biskupin fortified settlement and its envirinment in the light of palinological studies. XXV. Moorexkursion North - Western Poland. Guide to the Tuchola Pinewoods (Bory Tucholskie) and Great Poland - Kujawy Lowland Excursion, 5 - 9 th september 2001. ed. K.Tobolski, M. Makohonienko, K..Milecka. UAM, Poznań:77 - 84.

52. Noryśkiewicz B., K., Petelski, K., Tobolski, 2002. Póżnoglacjalna flora w Starym Cieszynie koło Pasłęka, (summ.: Late Glacial flora in Stary Cieszyn near Pasłęk) Acta Universitatis N. Copernici Geografia XXXII,Nauk.- Matem. - Przyrodn. 109. (2002) 195 -205.

53. Bogaczewicz-Adamczak, B., Noryśkiewicz, B. and Węgrzyn-Stachura J., 2002. Environmental changes of Lake Biskupin in late Holocene on the basis of palaeoecological research (the last 4.300 years). Limnological Review, 2 (2002): 29-37.

54. Noryśkiewicz B., 2002, Modern annual pollen deposition in the different parts of Brodnica Lake District (northern Poland), volume of abstracts: Pollen Monitoring Programme - 4 th international meeting, Lublin -Guciów, Polska , 23 - 30 września 2002, Lublin 2002 ,20

55. Chudziak W., Noryśkiewicz B., 2003. Przemiany osadnicze w mezoregionie Warlubie-Płochocinek na tle przeksztalceń lokalnej szaty roślinnej. (summary: Settlement transformations in Warlubie-Płochocinrk mesoregion against changes of lokal vegetation) W: (red.) Łanczont M., Nogaj-Czachaj J. FNP dla archeologii. Podsumowanie programów Trakt i Archeo. Lublin: 77-80

56. Filbrandt - Czaja A., Noryśkiewicz B. 2003. Osadnictwo na pograniczu polsko-słowiańskim we wczesnym średniowieczu w świetle analizy pyłkowej. (Zusammenfassung: Siedlingswesen im slowenisch - preussischen Grenzgebit im frűhen Mittelalter angesichts der Staubanalyse) W: red K. Grążawski. Pogranicze polsko - pruskie i krzyżackie, Włocławek - Brodnica: 57 - 66.

57. Filbrandt - Czaja A., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B.& Pidek I. A., 2003. Variation of tree pollen influx valles in several forested regions of Poland. 2003. XVI INQUA Congress Programs with Abstracts, 77-12, July 23-30, 2-3. Reno , Nevada, USA: 211.

58. Filbrandt - Czaja A., Noryśkiewicz B., Piernik A., 2003. . Intensification gradient of settlement processes in pollen diagrams from Dobrzyńsko - Olsztyńskie Lake District. Ecoligical Questions 3: 125-137.

59. Marszelewski W., Noryśkiewicz B., 2003. The change of the Starogrodzkie Lakes and their basinin in the light of palynological and physical - chemical analysis. In Jaśkowski B. (ed.): Limnological Review 3 (2003) 1-2: 143-158.

60. Noryśkiewicz B, Tobolski K., 2003. Analizy palinologiczne i znaleziska makroskopowe w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych w Warlubiu. (summary: Palynological analysis and macrofossil plant remains in the neighbourhood of archaeological positions) W: (red.) Łanczont M., Nogaj-Czachaj J. FNP dla archeologii. Podsumowanie programów Trakt i Archeo. Lublin: 80-83.

61. Tobolski K., Noryśkiewicz B., 2003. Badania osadów biogenicznych w okolicy Płochocinka w świetle analizy pyłkowej i makroszczątków roślinnych. (summary: Biogenic deposit analyses in the neighbourhood of Płochocinek in the light of pollen analysis and fossil plant remains). W: (red.) Łanczont M., Nogaj-Czachaj J. FNP dla archeologii. Podsumowanie programów Trakt i Archeo. Lublin: 84-87.

62. Noryśkiewicz B., 2004. Badania palinologiczne osadów limnicznych jezior Starogrodzkich, [w:] Mons Sancti Laurentii, t. 2, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, Toruń:. 165-173.

63. Noryśkiewicz B., 2004. Rozwój roślinności i osadnictwa w okolicy jeziora Zawada w północno wschodniej części ziemi świeckiej, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Instytut Archeologii UMK, Toruń: 17-18.

64, Noryśkiewicz B., 2004. Vegetation and settlement history in the area of Lake Zawada in the north-eastern part of the Świecie District (northern Poland). Acta Palaeobotanica 44 (2):195-215.

65. Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., 2004. Ślady działalności człowieka w diagramach pyłkowych z okolic Kałdusa, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle historii lokalnej roślinności, red. W. Chudziak, Instytut Archeologii UMK, Toruń: 50-51.

66. Chudziak W., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., 2004. Zasiedlenie okolic góry św. Wawrzyńca we wczesnym średniowieczu w świetle historii roslinności, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle historii lokalnej roślinności, red. W. Chudziak, Instytut Archeologii UMK, Toruń: 34 - 36.

67. Chudziak W., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., 2004. Zasiedlenie okolic Góry św. Wawrzyńca w ostatnich trzech tysiącach lat w świetle historii roslinności, [w:] Mons Sancti Laurentii, t. 2, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, Toruń: 209-229.

68. Tobolski K., Noryśkiewicz B., 2004, Analizy palinologiczne i znalezisk makroskopowych w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego w Płochocinku, [w:] Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych, red. W. Chudziak, Instytut Archeologii UMK, Toruń: 19-20.

69. Tobolski K., Noryśkiewicz B., Filbrandt-Czaja A., Kloss M., Lamentowicz M., Milecka K., Noryśkiewicz A. M, Obrembska M., Pająkowski J., Żurek S., 2004, Postglacjalna historia lasów, jezior i torfowisk na wybranych przykładach ziemi chełmińskiej i Borów Tucholskich, [w:] wycieczki geobotaniczne region kujawsko-pomorski, red. Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M., Bydgoszcz, s. 33-54.

70. Noryśkiewicz B., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A.M.,& D. Nalepka . 2004. Dryas octopetala L.- Mountain avens [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 293-296.

71. Noryśkiewicz B., Filbrandt - Czaja A., Noryśkiewicz a.M. & D. Nalepka 2004. Heliantemum Mill. - Rock-rose [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 305-308.

72, Filbrandt-Czaja A., Balwierz Z., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & D. Nalepka 2004. Populus L- Poplar and aspen [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 179-188.

73. Balwierz Z., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & D. Nalepka 2004 Salix L. - Willow [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 199-207.

75. Kupryjanowicz M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A.M., Noryśkiewicz B. & D. Nalepka. 2004. Tilia L - Lime [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 217-224.

 

76. Noryśkiewicz A. M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B, & D. Nalepka Acer L. - Maple [w] Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (red.). Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków:39-46.

 

77. Noryśkiewicz Bożena 2005. Seven years of annual pollen deposition in the Brodnica Lake District (N Poland)- relations to vegetation and climate. 5 th International Meeting. Volume of abstracts Varna, Bułgaria 11- 16 may 2005: 29.

 

 

Ostatnia modyfikacja: 01.01.2006r. Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: wwj@geo.uni.torun.pl