Zespół Historii Wychowania

przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

 

Inicjatywy naukowe oraz organizacyjno-naukowe  Zespołu Historii Wychowania  są tożsame z celami i kierunkami  działalności Towarzystwa Historii Edukacji. Wynika to z faktu, iż niemalże wszyscy członkowie Zespołu są jednocześnie członkami THE.

Zespół Historii Wychowania, oprócz samodzielnych pracowników nauki, skupia także historyków wychowania ze stopniem doktora, którzy są zaawansowani w pracy badawczej mającej na celu uzyskanie dalszego awansu naukowego. Dlatego najważniejszym celem działalności Zespołu jest „wspieranie” młodych adeptów historii wychowania w ich dalszym rozwoju naukowym.