Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uczelniane Centrum Informatyczne
Tomasz Wolniewicz — strona domowa

Data ostatniej modyfikacji:
2014-12-16

Publikacje, referaty, opracowania

  Opublikowane prace z dziedziny matematyki

 1. T. Wolniewicz, On the Banach Mazur distance between annulus algebras, Bull. Polon. Math. Sci. ser. math. 28(1980) 125-130.
 2. T. Wolniewicz, Inclusion operators in Bergman spaces on bounded symmetric domains in Cn, Studia Math. 78(1984) 329-337.
 3. T. Wolniewicz, The Hilbert Transform in weighted spaces of integrable vector-valued functions, Colloq. Math. 53(1987) 103-108.
 4. T. Wolniewicz, Nonfactorization theorems for Hardy and Bergman spaces on bounded symmetric domains, Studia Math. 86(1987) 85-95.
 5. T. Wolniewicz, Independent inner function in the classical domains, Glasgow Math. J. 29(1987) 229-236.
 6. T. Wolniewicz, On isomorphisms between Hardy spaces on complex balls, Arkiv Mat. 27(1989) 155--168.
 7. Paul F. X. Müller, T.M. Wolniewicz, Isomorphisms between H1 Spaces, Linear and Complex Analysis Problem Book 3, Part 1, eds. V.P. Havin, N.K. Nikolski, LNM 1573 (1994), Springer Verlag, 10-12
 8. Preprinty niepublikowane

 9. S. Szarek, T. Wolniewicz, A proof of Fefferman's theorem on multipliers, preprint Inst. Math. Polish Acad. Sci. 209(1980) 1--10.
 10. T. Wolniewicz, On the Restrictions of Holomorphic Functions on Bounded Symmetric Domains, preprint Linz University 1991.
 11. Opracowania i materiały dydaktyczne

 12. Introduction to Several Complex Variables - materiały dydaktyczne, Uniwersytet w Linz, 90 str. PDF z Johannes Kepler University Linz
 13. Publikacje i referaty z dziedziny systemów informatycznych

 14. M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, X.500 Directory, kwiecień 1994, materiały konferencyjne Miedzeszyn '94
 15. M. Górecka, T. Wolniewicz, X.500 --- standard i usługikatalogowe, kwiecień 1995, materiały konferencyjne Polman '95
 16. M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, X.500 --- usługa katalogowa w sieci Internet, maj 1995, materiały konferencyjne Miedzeszyn '95
 17. M. Górecka, T. Wolniewicz, Optymalizacja działania rozproszonejbazy danych na podstawie badań efektywnościowych X.500, maj 1995,materiały konferencyjne Miedzeszyn '95
 18. M. Górecka, T. Wolniewicz, X.500 jako zaplecze bezpiecznych systemów informacji, kwiecień 1996, materiały konferencyjne POLMAN '96
 19. M. Górecka, T. Wolniewicz, Dostosowanie bazy X.500 do specyfiki języka lokalnego, maj 1996, materiały konferencyjne Miedzeszyn '96
 20. M. Górecka, R.M. Timoney, T. Wolniewicz, The Euromath Interface to X.500 Directory Services, Euromath Bulletin Vol. 2, No. 1, 1996.
 21. M. Górecka, T. Wolniewicz, Use of national languages in X.500 Directory, listopad 1996, materiały konferencyjne Bled, Słowenia, konferencja robocza n.t. standardu Unicode.
 22. M. Górecka, T. Wolniewicz, Baza informacyjno-adresowa X.500 w polskim środowisku akademicko-naukowym , kwiecień 1997, Poznań, materiały konferencyjne POLMAN'97.
 23. M. Górecka, T. Wolniewicz, Nazewnictwo obiektów w rozproszonej międzynarodowej bazie X.500, maj 1997, materiały konferencyjne Miedzeszyn'97.
 24. M. Górecka, T. Wolniewicz, Ochrona bazy danych X.500 oraz jej wykorzystanie dla potrzeb bezpiecznej poczty elektronicznej, maj 1997, materiały konferencyjne Miedzeszyn'97.
 25. M. Górecka, T. Wolniewicz, Informacyjno-adresowa baza danych według standardu X.500 w polskim środowisku akademicko-naukowym, czerwiec 1997, Gdańsk, materiały konferencyjne INFOBAZY'97.
 26. M. Górecka, T. Wolniewicz, Najnowsze tendencje w dostępie do zasobów adresowo-informacyjnych - protokół LDAP a X.500 kwiecien 1998, Poznań, materiały konferencyjne POLMAN'98.
 27. M. Górecka, T. Wolniewicz, System bezpiecznej wymiany informacji w polskiej sieci Internet wykorzystujący adresowo-informacyjną bazę X.500, maj 1998, materiały konferencyjne Miedzeszyn'98.
 28. M. Górecka, T. Wolniewicz, Obsługa zasobów informacyjno-adresowych za pomocą protokołu LDAP - przegląd dostępnych narzędzi i porównanie z technologią X.500, maj 1998, materiały konferencyjne Miedzeszyn'98.
 29. M. Górecka, T. Wolniewicz, Europejska usluga katalogowa Paradise-Nameflow: perspektywy i zastosowania, maj 1999, materiały konferencyjne Miedzeszyn'99.
 30. M. Górecka, T. Wolniewicz, Najnowsze tendencje w usłudze katalogowej, sierpień 1999, materiały konferencyjne Infobazy'99, Gdańsk/ New Trends in the Directory Service TASK Quaterly 4 (2000)
 31. M. Górecka-Wolniewicz, T. Wolniewicz, Protokół LDAP jako technika zarządzania zasobami sprzętowo-programowymi akademicko-naukowej sieci komputerowej w Polsce, kwiecień 2001, Poznań, materiały konferencyjne PIONIER 2001
 32. T. Wolniewicz, R. Bocian, M. Dombrowski, S. Dydel, Zarządzenie lokalnymi zadaniami obliczeniowymi jako element działań nad implementacją metakomputera, kwiecień 2001, Poznań, materiały konferencyjne PIONIER 2001
 33. T. Wolniewicz, Wirtualny katalog biblioteczny, kwiecień 2001, Poznań, materiały konferencyjne PIONIER 2001.
 34. M. Górecka-Wolniewicz, R. Metkowski, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, Rola usług katalogowych oraz infrastruktury klucza publicznego w budowaniu bezpieczeństwa akademicko-naukowej sieci komputerowej, mat. konf. PIONIER 2002
 35. T. Wolniewicz, KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, Bibliotekarz 03/2002.
 36. T. Wolniewicz, Implementing KaRo - the Distributed Catalogue of Polish Libraries, mat. konf. The Andrew W. Mellon Foundation Conference On Union Catalogs, Tallin 2002.
 37. T. Wolniewicz, Uniformizacja informacji bibliograficznej tendencje, mat. konf. Konferencja Bibliotek Akademickich z okazji 50-lecia ATR, Bydgoszcz 2002.
 38. T. Wolniewicz, Katalog Rozproszony bibliotek polskich KaRo, mat. konf. Automatyzacja bibliotek publicznych, Warszawa-Miedzeszyn 2002.
 39. T. Wolniewicz, KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich, mat. konf. Infobazy 2002.
 40. M. Kręglewski, J. Madey, E. Magiera, A. Nowakowski, K. Puch, T. Wolniewicz, Elektroniczna Legitymacja Studencka inicjatywa uniwersytetów polskich, mat. I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowo-Technicznego Elektorniczna karta Pracownika Uczelni oraz Studenta K@Elektron (2005)
 41. T. Wolniewicz, Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji, Przegląd Biblioteczny 3/4 (2004) 149-153.
 42. T. Wolniewicz, Koszt popularności katalogów bibliotecznych w Polsce, mat. konf. Infobazy 2005.
 43. M. Gorecka-Wolniewicz, T. Wolniewicz, Integrated authentication, authorization and single-sign-on system in a heterogeneous university environment, mat. konf EUNIS 2007
 44. T. Wolniewicz, Katalogi wirtualne na przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo, mat. konf. Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce (2008).

  Opracowania z dziedziny systemów informatycznych

 45. M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, Projekt wstępny rozwoju X.500 w Polsce, 1992
 46. M. Górecka, T. Wolniewicz, Stosowanie języków narodowych w rozłeglych systemach baz danych na podstawie X.500 Directory, wrzesień 1994, Raport NASK
 47. M. Górecka, T. Wolniewicz, Efektywność rozproszonych baz danych na podstawie implementacji X.500 Directory, wrzesień 1994, Raport NASK
 48. T. Wolniewicz, M. Górecka, Naming in the X.500 Directory, 1995, propozycja zmiany nazewnictwa obiektów w projekcie Paradise, przesłana do Dante i koordynatorów X.500
 49. M. Górecka, T. Wolniewicz, Propozycja realizacji usługi bezpiecznej wymiany informacji w sieci Internet w Polsce, maj 1996, raport NASK.
 50. M. Górecka, T. Wolniewicz, Realizacja usługi bezpiecznej wymiany informacji w sieci Internet w Polsce - stan bieżący, październik 1996, raport NASK.
 51. T. Wolniewicz, Synchronizacja systemów bazodanowych, raport w ramach projektu B-R LDAP (2003)
 52. T. Wolniewicz, System indywidualnych profili użytkowników w katalogu KaRo, raport w ramach projektu B-R LDAP(2003)
 53. T. Wolniewicz, Ejournals - system dostępu do czasopism elektronicznych, raport w ramach projektu B-R LDAP(2003)
 54. T. Wolniewicz, Baza LDAP jako repozytorium parametrów konfiguracyjnych serwerów protokołów Z39.50, raport w ramach projektu B-R LDAP(2003)
 55. T. Wolniewicz, Best Practice SSID v 0.1, Deliverable D3.2, TERENA TF-Mobility.
 56. T. Wolniewicz (współautor), Inter-NREN Roaming Infrastracture and Service Support Cookbook opracownie przygotowane w ramach prac projektu JRA5
 57. T. Wolniewicz, Europejski projekt eduroam jako szansa na usprawnienie dostępu do Internetu, raport MUCI 2007
 58. M. Górecka-Wolniewicz, T. Wolniewicz, Wdrożenie usługi eduroam w sieci PIONIER, raport PIONIER 2007
 59. T. Wolniewicz, Testowanie serwera Radius, raport PIONIER 2008

  Inne

 60. A. Jakubowski, D. Simson, T. M. Wolniewicz, H. Lenzing, R. M. Timoney, An East-West cooperation project, Euromath Bulletin 1 No. 2 (1994) 111-115.
 61. M. Górecka-Wolniewicz, T. Wolniewicz, - tłumaczenie: R. W. Stevens, UNIX, programowanie usług sieciowych, t. 2 (653 s.) Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2001