Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uczelniane Centrum Informatyczne
Tomasz Wolniewicz — strona domowa

Data ostatniej modyfikacji:
2019-02-18

Kariera zawodowa
Wykształcenie - matematyk.
Magisterium - Uniwersytet Warszawski 1979, doktorat, też UW 1984. Byłem członkiem grupy prof. Aleksandra Pełczyńskiego, prof. Przemysław Wojtaszczyk, był promotorem obu moich prac.

Obecnie:
- Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK.

Przebieg pracy

 • Instytut Matematyczny PAN - Warszawa, Zakład Analizy Funkcjonalnej
  • 1979 - asystent
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Matematyki, Zakład Analizy Funkcjonalnej.
  • 1979-1981 - asystent
  • 1981-1984 - starszy asystent
  • 1985 - adiunkt
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 1986 - 1993 Instytut Matematyki UMK, Zakład Analizy - adiunkt,
  • 1993 - 1995 - Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Matematycznych Podstaw Informatyki - adiunkt
  • 1995 - 1996 - Wydział Matematyki i Informatyki, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego - kierownik Laboratorium, st. wykładowca.
  • 1997 - Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy, Zespół Systemów Wieloprocesorowych - kierownik,
  • 1997 - 2001 - Środowiskowe Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych - kierownik
  • 1999 - 2002 - Biblioteka Uniwersytecka - zastępca dyrektora ds. modernizacji i komputeryzacji
  • wrzesień 2001 - marzec 2008 - Uczelniane Centrum Informatyczne - kierownik
  • od kwietnia 2008 - Uczelniane Centrum Informatyczne - dyrektor
 • JBR NASK, Zakład Rozproszonych Systemów Informatycznych
  • 1994 - 1999 - adiunkt

Ważniejsze wyjazdy zagraniczne

 • 1986 - Trinity College Dublin, Irlandia - 9 miesięcy,
 • 1988 - Uniwersytet Linz, Austria - 1 miesiąc,
 • 1990/91 - Uniwersytet Linz, Austria - 9 miesięcy.
 • 1991/92 - Trinity College Dublin, Irlandia - 4 miesiące,
 • 1993 - Trinity College Dublin, Irlandia - 6 miesięcy
 • 1995 - Trinity College Dublin, Irlandia - 1 miesiąc,
 • 1997 - Trinity College Dublin, Irlandia - 1miesiąc,
 • 1992 - 1998 - kilkakrotne pobyty na Uniwersytecie w Paderborn, Niemcy.

Działalność organizacyjna

Dydaktyka (wykłady)

 • Analiza matematyczna
 • Analiza funkcjonalna
 • Funkcje analityczne jednej i wielu zmiennych
 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Podstawy topologii
 • Wprowadzenie do systemu UNIX
 • Programowanie sieciowe w systemie UNIX
 • Adminstrowanie lokalną siecią komputerową
 • Duże moce obliczeniowe

Dydaktyka (seminaria dyplomowe)

 • Seminarium licencjackie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznastwo
 • Seminarium magristerskie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznastwo

Inne