Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uczelniane Centrum Informatyczne
Tomasz Wolniewicz — strona domowa

Data ostatniej modyfikacji:
2008-04-04

 

e-mail:
twoln@umk.pl

Adres:
Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Coll. Maximum, pl. Rapackiego 1, Toruń
tel: +48-56-611-2750, +48-56-622-44-29
fax: +48-56-6221850