Kontakt z nami


Miejscem składania dokumentów jest:


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK
Collegium Humanisticum
ul. W. Bojarskiego 1

mgr Izabela Kujawska
e-mail: izakuj@umk.pl
pok. C 0.22 (parter), godz. 08.00-15.00
87-100 Toruń


Telefony i inne dane kontaktowe:


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK
mgr Izabela Kujawska
e-mail: izakuj@umk.pl
tel. +48 56 611-23-61
fax. +48 56 611-37-74


Kierownik studiów
dr hab. Krzysztof Kopiński
e-mail: kkop@umk.pl
tel. +48 56 611-23-81
(wtorki w godz. 11.15-13.00)