Rekrutacja


Kwalifikacja na Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych odbywa się raz na rok, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:


Orientacyjny limit wynosi 25 miejsc. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Miejscem składania dokumentów jest:


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych UMK
Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1


mgr Izabela Kujawska
e-mail: izakuj@umk.pl
pok. C 0.22 (parter), godz. 08.00-15.00
87-100 Toruń


Telefony kontaktowe:
tel. +48 56 611-23-61
fax. +48 56 611-37-74


Dokumenty należy składać do 30 września.


Kandydat na studia podyplomowe jest informowany o przyjęciu jego zgłoszenia, zazwyczaj drogą elektroniczną. Ostateczna informacja o przyjęciu na studia podyplomowe, wraz ze szczegółami dotyczącymi odpłatności za studia i informacjami o planie zajęć, jest wysyłana po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na początku października danego roku.