REDAKCJA CZASOPISMA

Redaktor naczelny
Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

Zastępca Redaktor anaczelnego
Dr Joanna Cukras-Stelągowska

Sekretarz
Dr Joanna Falkowska

RADA REDAKCYJNA

Dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ (UJ),

Prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka (UAM),

Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US),

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UMK),

Prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK),

Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK (UMK),

Prof. dr hab. Ekkehard Nuissl von Rein (UMK),

Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki (UMK),

Prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz (UMK),

Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK,

Prof. dr hab. Oskars Zids (Baltic International Academy – Łotwa).

Redaktor językowy: dr Mirosława Radowska Lisak (UMK)

Redaktor statystyczny: prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha (UMK)

ACTA UNIVERSITATIS
NICOLAI COPERNICI
PEDAGOGIKA

ISSN: 0208-5313

  • Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
  • ul. Lwowska 1
  • 87-100 Toruń

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika I