NOTY O NASZYCH AUTORACH


ANDRUKOWICZ WIESŁAW - dr hab., prof. US, Katedra Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym US

BANASIAK MAŁGORZATA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

BAŃKA AUGUSTYN - prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

BIERNAT TOMASZ - dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

BŁESZYŃSKI JACEK - dr hab., prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

BOROWSKA-BESZTA BEATA - dr, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

CUKRAS-STELĄGOWSKA JOANNA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

CUPRJAK MAGDALENA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

CYTOWSKA BEATA - dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UWr

FALKOWSKA JOANNA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

FLANZ JOLANTA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

FRĄCKOWIAK ANNA - dr, adiunkt, Wydział Pedagogiczny SWPW w Płocku

GRABOWSKA DOROTA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

GULCZYŃSKA JUSTYNA - dr, adiunkt, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

HARATYK ANNA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

HOROWSKI JAROSŁAW - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

JURZYSTA KATARZYNA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KäPPLINGER BERG

KARWASZ GRZEGORZ - prof. zw. dr hab. inż., Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UMK w Toruniu

KIWAK IZA - mgr, doktorantka Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KOCHANOWICZ JERZY - dr hab., prof. DSW we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu

KOLA ANNA - dr, adiunkt Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KOPIŃSKA VIOLETTA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KOSTKIEWICZ JANINA - dr hab., prof. UJ, Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej oraz Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki UJ w Krakowie

KOSTORZ JERZY - dr hab. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego

KOSTYŁO PIOTR - dr hab., adiunkt w Katedrze Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań UKW w Bydgoszczy

KUJAWA MAGDALENA - filolog polski, dziennikarka, pracownik Miasta Urzędu Miasta Torunia, redaktor „Ikara”, prowadzi zajęcia teatralne w świetlicy Terapeutycznej "Pracownia"

KUSTRA CZESŁAW - dr hab., prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KWIATKOWSKA WIOLETTA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

KWIECIŃSKI ZBIGNIEW - prof. zw. dr hab., Zakład Polityki Edukacyjnej w Instytucie Pedagogiki DSW we Wrocławiu; Pracownia Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

LESZNIEWSKI TOMASZ - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

ŁUKASZEWICZ RYSZARD - prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

MALISZEWSKI TOMASZ - dr, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

MICHALSKI JAROSŁAW - dr hab., prof. UMK, Katedra Teorii Opieki i Wychowania Wydział Nauk Pedagogicznych UMK; Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji, UWM w Olsztynie

MUSZYŃSKA MAŁGORZATA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

NALASKOWSKI ALEKSANDER - prof. zw. dr hab., dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

NIZIŃSKA ADRIANNA - dr, Zakład Metodologii Badań Społecznych i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki DSW we Wrocławiu

OSSOWSKA-ZWIERZCHOWSKA ALDONA - dr, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PĘKOWSKA MARZENA - dr, adiunkt w Zakładzie Pedeutologii i Historii Wychowania, w Instytucie Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach

PRZYBOROWSKA BEATA - dr hab., prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

PRZYBYLSKA EWA - dr hab., prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

SIEMIENIECKI BRONISŁAW - prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

SIEMIŃSKA-ŁOSKO AGNIESZKA - dr, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

SOLARCZYK-SZWEC HANNA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

STASZEWICZ MONIKA - dr, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

STĘPAK MARIAN - artysta malarz, prof. nadzw. w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

SZULAKIEWICZ WŁADYSŁAWA - prof. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

ŚLĘCZKA RYSZARD - dr, Katedra Historii Oświaty i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UP im. KEN w Krakowie

TOPIJ-STEMPIŃSKA BEATA - dr, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie

WAŁĘGA AGNIESZKA - dr hab. prof. UMK, adiunkt, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

WIERZBICKI MIROSŁAW - dr, salezjanin, wicedyrektor i pedagog szkół salezjańskich w Toruniu

WINCZURA BARBARA - dr, adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

WITKOWSKI LECH - prof. zw. dr hab., UKW w Bydgoszczy

WOJDYŁO WITOLD - prof. zw. dr hab. w Katedrze Myśli Politycznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu

WOLTER EDYTA - dr, Zakład Pedagogiki i Psychologii, Katedra Nauk Humanistycznych SGGW – Warszawa

WRÓBLEWSKA WALENTYNA - dr, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UB

ZAORSKA MARZENNA - prof. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika I