Oferta interdyscyplinarnego, bezpłatnego, rocznego, weekendowego kursu


Idź do treści

Menu główne:
Interdyscyplinarny, bezpłatny, roczny, weekendowy kursZ przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończył realizację projektu pt:Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs:

" Nowoczesne techniki badawcze stosowane w biologii, biotechnologii i diagnostyce"


Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni


Projekt zakłada realizację w latach 2009-2012 trzech edycji, bezpłatnego kursu realizowanego w formie weekendowych zajęć skierowanego do doktorantów i kadry dydaktycznej UMK oraz osób spoza społeczności akademickiej. Podstawowym wymaganiem jest posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu biologii, biotechnologii, medycyny, farmacji, analityki medycznej, chemii, biofizyki, rolnictwa, ochrony środowiska.

Więcej informacji o Programie Kapitał Ludzki

Obrazek!!!