Home   Current work   Publications   CV   Wykłady

Wykłady


     Ciemna materia      Materia międzygwiazdowa

           Wykład 1

           Wykład 2

           Wykład 3

           Wykład 4

           Wykład 5

           Wykład 6

           Wykład 7

           Wykład 8

           Wykład 9

           Wykład 10

           Wykład 11

           Wykład 12

           Wykład 13