O MNIE
BADANIA
PUBLIKACJE
DYDAKTYKA
KONTAKT

Moje dotychczasowe życie naukowe związane jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu, w 1992 r. podjąłem studia magisterskie na kierunku historia. Jako specjalność wybrałem archiwistykę i na seminarium magisterskie zapisałem się do prof. Bohdana Ryszewskiego. Studia ukończyłem w 1997 r. Wówczas także na Wydziale Nauk Historycznych UMK rozpocząłem studia doktoranckie. Po czterech latach uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. "Kancelaria wojewódzkich organów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950", przygotowanej pod kierunkiem prof. Haliny Robótki. W listopadzie 2001 r. zostałem zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK jako adiunkt i dziś pracuję na tym stanowisku w Zakładzie Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej. We wrześniu 2013 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia (specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją oraz historia XX wieku).

Jestem członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Inowrocławiu) i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W chwilach wolnych czytam literaturę fantastyczną. Lubię fotografować. Moją pasją jest piłka nożna. Od kiedy pamiętam ściskam kciuki za turyński Juventus.
Copyright by Robert Degen