->
a pietruszczak

prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak

profesor

Katedra Logiki

SPECJALIZACJA: logika, ontologia

g Andrzej.Pietruszczak(at)uni.torun.pl

4 56 611 46 88

Zainteresowania naukowe:

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

Dyżury:

środy, godz. 15–16:30, Katedra Logiki

Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł naukowy

Stopnie naukowe

Tytuły zawodowe

Promotor przewodów doktorskich

Redagowanie czasopisma naukowego

LLP7 LLP244

Współzałożyciel (wspólnie z prof. Jerzym Perzanowskim) międzynarodowego czasopisma Logic and Logical Philosophy. W latach 1993–2002 współredaktor pierwszych dziesięciu zeszytów. Od września 2004 ponownie współredaktor LLP. Od 2006 r. LLP jest kwartalnikiem.
Linki: Üstrona LLP i ÜAkademicka Platforma Czasopism (Open Journal Systems).

Logic and Logical Philosophy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy rozporządzenia ministra z dnia 31 lipca 2019 r. prace opublikowane w LLP otrzymują 100 punktów.

Publikacje naukowe


book3 book3

Monografiebook1 book1 book2 book3

Redakcja naukowa monografii
RSL NDJFL SL BSL BSL IGPL HPL


Artykuły w czasopismach naukowych (od 2000 r.)
LRR M&S Paraconsistency T13 Bcw NDPL

Rozdziały w monografiach (od 2000 r.)Abstrakty (od 2000 r.)Pozostałe prace (przed 2000 r.)

Wybrane referaty na konferencjach:

english Katedra Logiki Wydział Humanistyczny UMK Logic and Logical Philosophy Copyright