->
a pietruszczak

prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak

profesor

Katedra Logiki

SPECJALIZACJA: logika, ontologia

g Andrzej.Pietruszczak(at)uni.torun.pl

4 56 611 46 88

Redagowanie czasopisma naukowego

LLP7 LLP244

Współzałożyciel (wspólnie z prof. Jerzym Perzanowskim) międzynarodowego czasopisma Logic and Logical Philosophy. W latach 1993–2002 współredaktor pierwszych dziesięciu zeszytów. Od września 2004 ponownie współredaktor LLP (wspólnie z Markiem Nasieniewskim). Od 2006 r. LLP jest kwartalnikiem.
Linki: Üstrona LLP i ÜAkademicka Platforma Czasopism (Open Journal Systems).

Publikacje naukowe


book3 book2book1 book1 book2 book3
NDJFL LRR M&S Paraconsistency SL BSL T13 BSL IGPL

english Katedra Logiki Wydział Humanistyczny UMK Logic and Logical Philosophy Projekt graficzny Copyright