Studia dotyczące znaczenia sztuk plastycznych w procesach dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych

Do grupy współredagowanych przeze mnie opracowań zbiorowych, odnoszących się do związków sztuk plastycznych i ich znaczenia w procesach dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych (a także medycznych) należą 3 książki:

Dwa ostatnie opracowania, tworzące rodzaj kolejnej „serii wydawniczej”, pod wspólnym tytułem „Słowa, obrazy, dźwięki”, proponują różnorodne teksty naukowe, których celem jest skoncentrowanie uwagi wokół wieloaspektowych problemów związanych z potencjałem wychowawczym i terapeutycznym szeroko rozumianej sztuki.