Inne osiągnięcia

Jestem autorem 47 recenzji, w tym: grantów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz recenzji wydawniczych. Są to:

Na potrzeby ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polska emigracja polityczna 1939-1989”, wykonałem dwa naukowe raporty: