Dydaktyka

W ramach zajęć dydaktycznych, od 1987 do 2006 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (1987-2006), a następnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006-2009), Almamer – Wyższej Szkole Ekonomicznej (2005-2010) oraz od 2009 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadziłem ćwiczenia, konwersatoria, wykłady kursowe oraz wykłady monograficzne, proseminaria, seminaria licencjackie, seminaria magisterskie i seminaria doktoranckie z zakresu historii sztuki i kultury. Były to:

 

Pod moim kierunkiem, w latach 2001-2014 powstało 221 prac dyplomowych, w tym 75 prac licencjackich oraz 146 prac magisterskich.

 

Efektem, prowadzonego od roku akademickiego 2000/2001 seminarium doktoranckiego są, powstałe i obronione pod moim kierunkiem 3 rozprawy doktorskie:

 

Obecnie pełnię obowiązki promotora 3 przewodów doktorskich, otwartych przez Radę Wydziału Nauk Historycznych UMK:

 

Byłem recenzentem w 3 postępowaniach habilitacyjnych: habilitacji dr. Mirosława Supruniuka, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, listopad 2012; dr. Józefa Szymona Wrońskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, czerwiec 2013; dr. Marcina Lachowskiego, Instytut Historii Sztuki KUL Jana Pawła II, Lublin, kwiecień 2014.

 

Recenzowałem 11 prac doktorskich:

 

Poza pracą dydaktyczną i naukowo-badawczą, w okresie od 1993 do 2014 r. uczestniczyłem (z referatami i wystąpieniami) w 41 konferencjach i sympozjach polskich i międzynarodowych.