Dr habil. Marek Nasieniewski

Professor of Nicolaus Copernicus University

field of expertise: logic

a

9 tel. ++48 56 611 31 03

  Scientific interests:

 • inconsistency adaptive logics,
 • paraconsistent logics,
 • universal algebra,
 • relational syllogistics,
 • modal logics,
 • stoic logic.

  Teaching:

  Classes in academic year 2022/2023

 • ‘Introduction to non-classical logics’ - lecture, all-university classes in a foreign language at WFiNS,
 • ‘Theory of notions and reasoning’ for students of psychology (s1),
 • ‘Logic’ for students of psychology (s1).

  Academic degrees and scientific works

  Master's degrees:

 • “Moce systemów podprosto nierozkładalnych w quasirozmaitościach”.

  Nicolaus Copernicus University, mathematics, speciality: numerical methods

  thesis supervisor: prof. dr habil. Józef Słomiński.

 • “Rekonstrukcja logiki stoickiej”.

  Nicolaus Copernicus University, philosophy,

  thesis supervisor: dr Andrzej Pietruszczak.

 • Ph.D.:

 • “Logiki adaptujące sprzeczność”.

  Nicolaus Copernicus University, philosophy (logic),

  dissertation advisor: prof. dr hab. Jerzy Perzanowski,

  referees: dr habil. Andrzej Pietruszczak and prof. dr habil. Andrzej Wiśniewski.

 • Habilitation:

 • “Logiki zdaniowe wyrażalne przez modalność” (Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 217).

  Nicolaus Copernicus University, philosophy (logic)

  referees: prof. dr habil. Janusz Czelakowski; dr habil. Andrzej Indrzejczak, prof. UŁ; dr habil. Andrzej Pietruszczak, prof. UMK; prof. dr habil. Ryszard Wójcicki.

  Activities in editorial boards od scientific journals

 • Od 2000 do 2009 sekretarz (Assistant Editor) pisma Studia Logica, wydawanego przez Kluwer Dordrecht Publishers, a następnie Springer Verlag.
 • Od 1 kwietnia 2003 sekretarz pisma Logic and Logical Philosophy wydawanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Od września 2004 co-editor of Logic and Logical Philosophy (joint work with Andrzej Pietruszczak).

  Talks and invited Lectures

 • “Austinian Propositions” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 12-26.08.1994.
 • “The language of Frege’s theory of functions” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • “The indefinitness of course-of-values” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • “On the Consistency of First-order Portion of Frege’s Logical System by T. Parsons” - Polnisch-deutsche Akademie, Kraków 15-26.08.1996.
 • “Mnogościowa interpretacja idei platońskich”- II Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Toruniu, Katedra Logiki UMK, Toruń 10.09-14.09.96.
 • “Próba rekonstrukcji logiki stoików”- III Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Górznie, Katedra Logiki UMK, Toruń 02.09-06.09.97.
 • “Is Stoic Logic Classical?” - II Niemiecko-Polskie Warsztaty z Logiki i Filozofii Logicznej, w Żaganiu, Instytut Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Instytut Logiki i Teorii Nauki Uniwersytetu Lipskiego. (“Warsztaty” odbywały się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki i Gesellschaft für Analytische Philosophie), Żagań 30.03-2.04.98.
 • “Stoic Logic and Everyday Reasoning”, Second Summer School for Theory of Knowledge, Mądralin, Association for Foundations of Science, Language and Cognition (AFOS) oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Mądralin 9-20.08.1999.
 • “Uwagi o sylogistyce relacyjnej”- V Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Zawoi-Widłach, Katedra Logiki UMK, Zawoja-Widły 20.09-24.09.99.
 • “System of Stoic Logic” - referat wygłoszony podczas stażu (od 26.09. do 22.10.1999) w Center for Logic and Philosophy of Science (Gandawa, Belgia) w ramach wymiany między Rządem RP a Wspólnotą Flamandzką.
 • “Inconsistency-adaptive logics versus discursive” - 2nd Flemish-Polish Workshop On The Ontological Foundations Of Paraconsistency, Ghent University, Gandawa - Belgia 27-29.04.2000.
 • “Inconsistency-adaptive logics in Jaśkowski’s style language” - 3rd Flemish-Polish Workshop on The Ontological Foundations of Paraconsistency, Free University of Brussels, Bruksela - Belgia 12-14.10.2000.
 • “Inconsistency adaptive logics as modal logics” 4th Flemish-Polish Workshop on the Ontological Foundations of Paraconsistency, Ghent University, Bruksela - Belgia 9-11.04.2001.
 • “Logika adaptywna nad M(S5)” VII Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne w Zawoi-Widłach, Katedra Logiki UMK, Zawoja-Widły 17.09-21.09.01.
 • “Remarks on Jaśkowski’s D2 and on the connected adaptive logics” - referat wygłoszony podczas pobytu w Centre for Logic and Philosophy of Science, Ghent University, Gandawa - Belgia 29.10-5.11.2001.
 • “Logika adaptywna dynamiki dyskursu” w ramach VIII Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Zawoja 23-27.09.2002.
 • “Adaptive Logic for Dynamics of a Discourse” w ramach International Workshop The Dynamics of Reasoning in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 6th VlaPolo, Ghent University, Gandawa - Belgia 17-19.11.2002.
 • “A Comparison of Two Adaptive Logics Built on the Logic D2” w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 7th VlaPolo Free University of Brussels, Bruksela - Belgia 8-10.05.2003.
 • “A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logic” w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 8th VlaPolo, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 20-22.11.2003.
 • “A Modal Formulation of Some Paraconsistent Logics. Part II” (co-author Krystyna Mruczek-Nasieniewska) w ramach International Workshop on Problem Solving in the Sciences: Adaptive and Interrogative Perspectives - 9th VlaPolo Ghent University, Gandawa - Belgia 6-9.05.2004.
 • “Twierdzenie o pełności dla pewnej klasy logik parakonsystentnych (Completeness Theorem for a Class of Paraconsistent Logics)” (co-author dr Krystyna Mruczek-Nasieniewska), w ramach Toruńskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych Zamek Bierzgłowski, 5-8.09.2005.
 • “Syntaktyczna i semantyczna charakterystyka pewnej klasy logik parakonsystentnych”, (co-author dr Krystyna Mruczek-Nasieniewska), XI Konferencja “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 8-12.05.2006. “Modalne logiki definiujące konsekwencję D2 Jaśkowskiego”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak), XIII Konferencja “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 5-9.05.2008.
 • “On modal logics defining Jaśkowski’s D2-consequence”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak; plenary lecture), WCP4: “The Fourth World Congress of Paraconsistency”, Ormond College, The University of Melbourne, Melbourne - Australia, 13-18.07.2008.
 • “Logiki zdaniowe otrzymywane metodą J.-Y. Béziau z pewnych modalnych logik nie-normalnych”, (co-author dr Krystyna Mruczek-Nasieniewska) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • “Minimalna regularna logika modalna definiująca logikę D2 Jaśkowskiego”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Łódź 4-6.09.2008.
 • “Nowe aksjomatyzacje najsłabszej regularnej modalnej logiki definiującej dyskusyjną logikę Jaśkowskiego D2”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak), XIV Konferencja “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 20-24.04.2009.
 • “A method of generating modal logics defining Jaśkowski’s discussive logic D2”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak),
 • “Science, Truth and Consistency”, Celebrating Professor Newton da Costa’s 80th anniversary, Campinas, Brazylia, 23-28 August, 2009
 • “Logiki J.-Y. Béziau otrzymane z pewnych modalnych logik quasi-regularnych”, (co-author dr Krystyna Mruczek-Nasieniewska) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), Łódź 17-19.09.2009.
 • “Ogólna metoda generowania logik modalnych definiujących dyskusyjną logikę Jaśkowskiego D2”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, (Nonclassical logics. Theory and Applications), Łódź 17-19.09.2009.
 • “The minimal modal normal companion of the logic Int”, II International Conference Argumentation as a cognitive process; Neurodynamics, Logic and Models of Argumentation with related events: Logic in Cognitive Science. Devoted to the memory of John Pollock, Instytut Folozofii UMK, Katedra Logiki UMK, Katedra Informatyki Stosowanej UMK, Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Toruń, May 13-15, 2010.
 • “A method of generating modal logics defining Jaśkowski’s discussive D2 consequence”, Konferencja Logic, Reasoning and Rationality 10, Centre for Logic and Philosophy of Science, Gandawa - Belgia, 20-22.09.2010.
 • “An Axiomatization of the Propositional Version of Kovac's Logic KC", 16th Conference Applications of Logic in Philosophy and Foundations of Mathematics Forty Years of Structural Completeness, Szklarska Poręba, 9-13.05.2011.
 • “On the Weakest Modal Logics defining Jaśkowski's Logic D2 and D2-consequence.”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • “Paraconsitent logics obtained by J.-Y. Béziau’s method by means of some non-normal modal logics. II.”, (co-author dr Krystyna Mruczek-Nasieniewska) Konferencja Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania IV, (Nonclassical logics. Theory and Applications IV), Łódź 27-29.09.2011.
 • “Modal logics connected to Jaskowski's logic D2”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak), 5th World Congress on Paraconsistency , (invited lecture), Kolkata, India, February 13-17, 2014.
 • “On modal logics defining a Jaskowski-like discussive logic”, (co-author prof. Andrzej Pietruszczak), 5th World Congress on Paraconsistency, Kolkata, India, February 13-17, 2014.
 • “Axiomatisations of minimal modal logics defining Jaśkowski-like discussive logics" (co-author prof. Andrzej Pietruszczak), Trends in Logic XIII, Łódź, Poland, July 2−July 5, 2014.
 • “A Modal Logic Over Jaśkowski’s Discussive Logic D2" (co-author prof. dr habil. Andndrzej Pietruszczak), International conference Formal Methods and Science in Philosophy, Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia March 26–28, 2015.
 • “Completeness for some Beziau logics" (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), 5th World Congress and School on Universal Logic, İstanbul University, İstanbul, Turkey, June 25–30 2015.
 • “Some logics with impossibility as a negation" (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), Conference Nonclassical logics. Theory and Applications, , September 17-19, 2016; Łódź, Poland.
 • “A characterisation of some Béziau-like counterparts of quasi-regular modal logics" (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), Fifth World Congress on the Square of Opposition , Easter Island - Rapa Nui, November 11-15, 2016.
 • A Syntactic Characterisation of Modal Logic over Jaśkowski’s Discussive Logic D2" (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska), [in:] Srećko Kovač, Kordula Świetorzecka, (edd.), Formal Methods and Science in Philosophy, Institute of Philosophy, Zagreb, 2017.
 • On Jaśkowski’s Discussive Logic and Ja śkowski’s Discussive Consequence", [w:] Srećko Kovač, Kordula Świetorzecka, (red.), Formal Methods and Science in Philosophy, Institute of Philosophy, Zagreb, 2017, s. 10. (co-author prof. Andrzej Pietruszczak).
 • „Logics with impossibility as the negation and regular extensions of the deontic logic D2”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 46, nr 3–4 (2017), s. 261–280. DOI: 10.18778/0138-0680.46.3.4.06 (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska),
 • „ Modal logics obtained by means of Jaśkowski's model of discussion”, [in:] Jean-Yves Beziau, Arthur Buchsbaum and Christophe Rey, with the assistance of Alvaro Altair and Yanis Ayari (eds.). „ Handbook of the 6th World Congress and School on Universal Logic”, ss. 450-451, Vichy University Campus France, 2018. ISBN: 978-2-9544948-1-4. (co-authors dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska and prof. Andrzej Pietruszczak),
 • „On a correspondence of positive and negative modalities on the basis of some non-normal logics”, [in:] Jean-Yves Beziau, Arthur Buchsbaum and Christophe Rey, with the assistance of Alvaro Altair and Yanis Ayari (eds.). „ Handbook of the 6th World Congress and School on Universal Logic ”, ss. 450-451, Vichy University Campus France, 2018. ISBN: 978-2-9544948-1-4, (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska),
 • „On a correspondence of positive and negative modalities on the basis of some nonnormal logics”, [in:] Jean-Yves Beziau, Arthur Buchsbaum, loannis Vandoulakis (eds.), Sixth World Congress on the Square of Opposition, s. 63, Crete, November 1-5, 2018, Handbook of abstracts, (co-author dr. habil. Krystyna Mruczek-Nasieniewska).
 • „A characterisation of some Z-like logics”, Logica Universalis, vol. 12, nr 1–2 (2018), s. 207–219. DOI: 10.1007/s11787-018-0184-9 (open access)

polish Department of Logic Faculty of Humanities Nicolaus Copernicus University Logic and Logical Philosophy