Program odczytujący numer seryjny MIFARE

ELS v. 1.1

Autor: Tomasz Wolniewicz (twoln@umk.pl)

Program wymaga zainstalowanego środowiska .NET v2.0.

UŻYWANIE

Program ELS ma tylko jedna funkcję - odczytać numer seryjny układu MIFARE i wysłać go do bufora klawiatury w postaci szesnastkowej lub dziesiętnej.

Program jest widoczny w pasku powiadamiania.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikone programu daje dostęp do:

Zmiana formatu kodowania, dokonana z panelu opcji, bedzie w mocy do chwili zamkniecia programu. Jeżeli zmiany chcemy dokonać na stałe, niezbedna jest poprawka w pliku ELS.ini

W pliku ELS.ini mozna również ustawić nazwę czytnika, z którym program ma współpracować.

Program cykliczne sprawdza, czy czytnik kart jest dostępny, stan czynika jest widoczny po ustawieniu wskaźnika myszy na ikonie programu.

Program można wyłączyć klikając na jego ikonie prawym przyciskiem myszy i zaznaczając opcję Koniec.

Instalacja

Program jest dostepny w postaci paczek dystrybucyjnych: Obie paczki zawierają sterowniki do czytników OMNIKEY CardMan 5x21/5x25, które mogą być automatycznie rozpakowane.

Sprawdzenie poprawności instalacji

Po uruchomieniu programu ELS i nasunięciu kursora myszy na ikonę ELS powinniśmy zobaczyć komunikat, że czytnik jest gotowy. Teraz wystarczy otworzyć dowolną aplikację, do której mozna wprowadza dane (np. Notatnik) wstawic do niej kursor, a do czytnika przysunąć kartę MIFARE. Komputer powinien wydać dźwięk, a w aplikacji powinien się pojawić numer karty.

Modyfikowanie instalacji

Plik ELS.ini jest po prostu kopiowany z katalogu instalacyjnego do katalogu docelowego, mozna zatem dokonać poprawek i stworzyć własną wersję instalacyjną Przykładowy ELS.ini zawiera informacje co i jak można w nim poprawiać.

Proces instalacji

Prosze przyczytać plik Czytaj_to.txt, który znajduje się w paczce dystrybucyjnej.

Rozpoznanie czytnika

W pliku konfiguracyjnym musi być wpisana nazwa czytnika. Do odczytania tej nazwy można skorzystać z programu
reader.exe. Program należy uruchomić w okienku systemowym. Program wyświetli listę wszystkich odnalezionych czytników. Jeżeli korzystamy z czytnika z podwójną funkcją stywkową i bezstykową, to system będzie to widział jako dwa oddzielne urządzenia. Nalezy sprawdzić, który z nich bedzie poprawnie działał.