• English
  • Polski

R. 12: 2019, nr 2 (23)

Spis treści
 

Artykuły

Małgorzata Dorota Janiak, Elementy wizualizacyjne jako czynnik podkreślający treść opowieści w storytellingu [pdf]

Adam Jakub Szalach, Analiza i charakterystyka architektury informacji platformy Google Classroom [pdf]

Hanna Gaweł, Wyzwania projektowania IA dla arabskojęzycznego użytkownika [pdf]

Sławomir Stępski, Dostęp do informacji w językach migowych w programach telewizyjnych publicznych nadawców usług medialnych w UE – przyczynek do badań [pdf]

Piotr Nowak, Władza i cenzura w Polsce Ludowej (1944–1989): powiązania, relacje, wpływy. Garść uwag i refleksji [pdf]

Przemysław Benken, Walka z maoizmem prowadzona przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich i jego satelitów w świetle wybranych dokumentów [pdf]

 

Artykuły recenzyjne

Monika Janusz-Lorkowska, iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376 [pdf]

 

Okolice nauki

O wpływie społecznym bibliotek – recenzja książki Magdaleny Paul (Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, Warszawa 2018) (Maja Dorota Wojciechowska) [pdf]

Działania kulturotwórcze Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Małgorzata Zmitrowicz) [pdf]

Analiza działań informacyjnych i promocji Wojsk Obrony Terytorialnej w mediach społecznościowych i na stronie WWW (Błażej Marcin Lota) [pdf]

Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III” Chorzów, 26 września 2019 (Edyta Kosik) [pdf]