• English
  • Polski

R. 12: 2019, nr 1 (22)

Spis treści
 

Artykuły

Magdalena Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury? [pdf]

Joanna Dukalska-Hermut, Od kultury obrazu do wizualizacji informacji [pdf]

Bartłomiej Konopa, Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu [pdf]

Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki, Porównanie zasobu leksykalnego obu wydań Podręcznego słownika bibliotekarza na przykładzie słownictwa z zakresu prasoznawstwa [pdf]

Adrian Uljasz, Musical jako nowoczesna forma popularyzacji literatury. Adaptacje musicalowe utworów literackich w polskich teatrach [pdf]

Karolina Tkaczyk, Terapeutyczny wymiar sztuki. Przepracowywanie traum choroby i śmierci w sztuce i literaturze - autoterapia artystów na podstawie fotografii Jo Spence, literatury Haliny Poświatowskiej, oraz video Billa Violi [pdf]

 

Okolice nauki

Janusz Dunin, Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX i XX wieku, opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki, wydanie pierwsze, Łódź 2018. Recenzja (Alina Brzuska-Kępa) [pdf]

Badania użyteczności systemów w instytucjach publicznych na przykładzie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (Katarzyna Turczyn, Agnieszka Lepianka) [pdf]

Sprawozdanie z konferencji naukowej Bibliotheken im Mittelalter und in der Früheren Neuzeit (Wiktor Dziemski) [pdf]

Architektura informacji i Światowy Dzień Architektury Informacji (Piotr Dariusz Chmielewski) [pdf]

„Projektowanie dla Różnorodności” czyli obchody Światowego Dnia Architektury Informacji w Toruniu (Weronika Kortas) [pdf]