• English
  • Polski

Aneta Żarczyńska

NICOLA DE BELLIS: BIBLIOMETRICS AND CITATION ANALYSIS, FROM THE SCIENCE CITATION INDEX TO CYBERMETRICS, LANHAM, TORONTO, PLYMOUTH 2009 (rec.)

Omówienie książki dotyczącej empirycznych, filozoficznych i matematycznych podstaw bibliometrii. Czy metody naukowe mogą być stosowane do badań samej nauki? Jak to się stało, że naukowcy, dokumenty naukowe i ich opisy bibliograficzne zaczęły być postrzegane jako matematyczne zmienne abstrakcyjnych modeli komunikacji naukowej? Jaka jest rola ilościowej analizy dokumentacji naukowej i technicznej w bieżącej polityce naukowej? Książka Bibliometrics And Citation Analysis, from the Science Citation Index to Cybermetrics daje odpowiedzi na te pytania poprzez obszerny przegląd teorii, techniki koncepcji i zastosowań interdyscyplinarnych w stale rozwijającej się dziedzinie indeksów cytowań.